acp_pdf-2_file_documentStrategia Națională pentru Tineret 2015-2020

Principiile enunțate în cadrul strategiei de tineret sunt fundamentate pe o analiză critică a realităților contemporane. S-a dorit prioritizarea unor teme precum problemele de sănătate ale tinerilor, modalități de implicare în serviciul comunității prin acțiuni de voluntariat și, indubitabil, șomajul în rândul tinerilor. Conștientizarea lipsurilor și implementarea unor măsuri pentru combaterea lor constituie primul pas pentru materializarea incluziunii sociale a tinerilor.

 

acp_pdf-2_file_documentLegea 350/2006 – Legea Tinerilor

Legea Tinerilor nr. 350/2006 stabilește principalul cadru normativ prin care se reglementează asigurarea de condiții adecvate integrării socioprofesionale a tinerilor, conform necesităţilor şi aspirațiilor acestora, precum și modul în care autoritățile publice și centrale îi pot spijini pe tineri în dezvoltarea lor.