TIPĂRITURI:

1. Organizatia Liga Studenților din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (LS IAȘI), achiziționează în cadrul proiectului Tineri implicați în societatea civilă. Orizont: România 2018, finanțat de Primăria Iași, prin legea 350/2005 în baza contractului de finanțare nr. 79788/06.06.2018 următoarele servicii/produse:

Cod CPV: 221
Metoda achiziției: selecție de oferte
Descrierea achiziției: tipărituri – broșuri
Valoarea estimată a achiziției: 10.000 lei (zece mii lei)
Condițiile de contract: –
Condițiile de participare: poate participa orice
Criteriul de atribuire: prin selecție de oferte
Termen limită de depunere a ofertelor: 12.12.2018, ora 13:00 PM

Ofertele se vor trimite pe e-mail, la adresa contact@ligastudentilor.net

 

2. Organizatia Liga Studenților din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (LS IAȘI), achiziționează în cadrul proiectului Provocările (re)Unirii, finanțat de Primăria Iași, prin legea 350/2005 în baza contractului de finanțare nr. 79784/06.06.2018 următoarele servicii/produse:

Cod CPV: 221
Metoda achiziției: selecție de oferte
Descrierea achiziției: tipărituri – broșuri
Valoarea estimată a achiziției: 7.500 lei (șapte mii cinci sute lei)
Condițiile de contract: preț –
Condițiile de participare: poate participa orice
Criteriul de atribuire: prin selecție de oferte
Termen limită de depunere a ofertelor: 12.12.2018, ora 13:00 PM

Ofertele se vor trimite pe e-mail, la adresa contact@ligastudentilor.net

 

MASĂ:

1. Organizatia Liga Studenților din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (LS IAȘI), achiziționează în cadrul proiectului Tineri implicați în societatea civilă. Orizont: România 2018, finanțat de Primăria Iași, prin legea 350/2005 în baza contractului de finanțare nr. 79788/06.06.2018 următoarele servicii/produse:

Cod CPV: 15894200-3 / 15894300-4
Metoda achiziției: selecție de oferte
Descrierea achiziției: servicii de catering, masă, meniuri etc.
Valoarea estimată a achiziției: 25.000 lei (două zeci și cinci mii lei)
Condițiile de contract: preț 12,5 lei-50 lei / meniu (doisprezece lei șu cincizeci de bani)
Condițiile de participare: poate participa orice
Criteriul de atribuire: prin selecție de oferte
Termen limită de depunere a ofertelor: 12.12.2018, ora 12:00 PM

Ofertele se vor trimite pe e-mail, la adresa contact@ligastudentilor.net

 

2. Organizatia Liga Studenților din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (LS IAȘI), achiziționează în cadrul proiectului Provocările (re)Unirii, finanțat de Primăria Iași, prin legea 350/2005 în baza contractului de finanțare nr. 79784/06.06.2018 următoarele servicii/produse:

Cod CPV: 15894200-3 / 15894300-4
Metoda achiziției: selecție de oferte
Descrierea achiziției: servicii de catering, masă, meniuri etc.
Valoarea estimată a achiziției: 17.500 lei (șaptesprezece mii cinci sute lei)
Condițiile de contract: preț 12,5 lei-50 lei / meniu (doisprezece lei șu cincizeci de bani)
Condițiile de participare: poate participa orice
Criteriul de atribuire: prin selecție de oferte
Termen limită de depunere a ofertelor: 25.05.2018, ora 13:00 PM

Ofertele se vor trimite pe e-mail, la adresa contact@ligastudentilor.net