Liga Studenților (LS IAȘI) atrage atenția opiniei publice asupra existenței unor proiecte de lege pentru modificarea legislației privitoare la educație, prin care coaliția PSD-ALDE urmărește înființarea prin lege a instituțiilor de învățământ pentru minorități (cu dedicație pentru UDMR – problema liceului maghiar din Târgu Mureș), desființarea UEFISCDI pentru preluarea programelor de cercetare de către Ministerul Cercetării și Inovării și dinamitarea fondurilor pentru cercetare, precum și revenirea la editarea manualelor școlare prin intermediul unei edituri unice, de stat sau crearea unei legislații prin care să fie imposibilă retragerea titlurilor de doctor. Constatând haosul juridic creat de coaliția de guvernământ, Liga Studenților (LS IAȘI) consideră că aceasta este total incapabilă să redacteze un nou proiect al Legii Educației Naționale și trebuie oprită din a mai realiza pseudo-reforme în materie de educație.

1. Înființarea prin lege a școlilor pentru minorități, cu dedicație pentru UDMR. Liceul romano-catolic maghiar din Târgu Mureș

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis la 19 martie 2018 că Legea pentru înființarea Licetului Teologic Romano-Catolic „Francisc Rákóczi al II-lea” din Târgu Mureș este neconstituțională. Actul normativ a fost propus de majoritatea PSD-ALDE, la cererea liderilor UDMR, după ce aceștia au încercat fără succes să înființeze în mod ilegal, prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, un liceu maghiar, prin ruperea claselor de la alte două licee. La momentul respectiv, decizia ISJ Mureș a fost anulată în instanță, iar DNA Târgu Mureș a început urmărirea penală pentru abuz în serviciu, directorul liceului-fantomă fiind pus sub control judiciar.

Însă o inițiativă legislativă legată de liceele agricole, avea să fie amendată și adoptată în forma modificată de Camera Deputaților în decembrie 2018, prin care să se adauge un nou alineat la art. 45 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, care să prevadă că „Unităţi de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale pot fi înfiinţate de către: […] e) Parlamentul României, prin lege”.

Senatul a întărit modificarea, precizându-se că unitățile de învățământ pentru minorități pot fi înființate prin lege, de Parlament, la cererea părinților (chiar și a unuia singur) sau a organizațiilor parlamentare ale minoritățiilor (ex. UDMR), atunci când acestea nu sunt înființate de autoritățile administrației publice locale sau de Ministerul Educației Naționale:

Propunerea pentru art. 45 alin. (2^1) lit. e din Legea 1/2011:
„în condițiile în care drepturile constituționale garantate de art. 32 alin. (3) din Constituția României, republicată, persoanelor aparținând minorităților naționale de a învăța limba lor maternă și de a putea fi instruite în această limbă nu se realizează în unități de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale, înființate conform lit. a) și d), pe baza solicitărilor, deși există cereri ale părinților și tutorilor legali ori ale organizației minorității naționale reprezentate în Parlamentul României, atunci exercitarea acestor drepturi se va asigura prin lege, înființându-se unități de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale cuprinzând toate grupele, clasele de nivel preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal socilitate”.

Practic, Parlamentul își arogă în mod neconstituțional dreptul de a înființa instituții de învățământ, neavând nicio competență specifică în acest sens și nicio posibilitate de evaluare a situației concrete, anulând practic orice competență a autorităților locale și ale organismelor ministeriale cu rol în educație.

Liga Studenților (LS IAȘI) consideră că se pot invoca aceleași motive de neconstituționalitate pe care CCR le-a reținut în decizia nr. 118/2018, eliminându-se rolul Guvernului, prin Ministerul Educatiei Naționale și al Agentiei Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) în ceea ce privește avizarea înființării unei instituții de învățământ. În plus, se încalcă principiile autonomiei locale, descentralizării și subsidiarității, reglementând, la nivel de principiu, situații particulare.

Proiectul s-a aflat pe ordinea de zi la Senatului pentru ziua de luni, 4 martie, urmând ca votarea lui în plen să fie amânată. În acest caz, Senatul este cameră decizională, după ce proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților. Din informațiile deținute de noi până la acest moment, acest proiect de lege va fi utilizat de coaliția PSD-ALDE pentru a nu pierde sprijinul UDMR în Parlament, supunându-se totodată cererilor guvernului de la Budapesta.

Nr. înregistrare proiect:
L451/2017 la Senat, https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=20931
PLX181/2017 la Camera Deputaților, http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?nr=181&an=2017

 

2. Desființarea UEFISCDI, instituția care realizează studii pe care se fundamentează repartizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru universități și care coordonează programe din Planul Național de Cercetare, Dezvoltare, Inovare (PNCDI)

Înființat prin OUG 74/2010 de Guvernul Boc II, la propunerea Ministrului Educației de atunci, Daniel Petru Funeriu, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) s-a dovedit un pilon instituțional al reformei Miclea-Funeriu, prin care s-a eficientizat finanțarea învățământului superior și a cercetării.

UEFISCDI organizează competiții pentru proiecte de cercetare și monitorizează implementarea acestora, gestionând peste 20% din fondurile de cercetare.

Miza PSD-ALDE este eliminarea unui filtru de decizie prin care se realizează finanțarea universităților și promovarea politicilor de asigurare a calității, precum și preluarea atribuțiilor UEFISCDI în ceea ce privește dezvoltarea și inovarea de către Ministerul Cercetării și Inovării, separat de actuala guvernare de Ministerul Educației, adică accesarea la discreție a fondurilor instituției și politizarea concursurilor pentru proiectele de cercetare.

Desființarea este propusă prin respingerea legii de adoptare a OUG 74/2010, care a fost tărăgănată mai întâi de USL, încercându-se desființarea UEFISCDI pentru prima dată în 2014. Președintele României la acea vreme, Traian Băsescu, a trimis legea înapoi în Parlament, unde a fost adoptată în aceeași formă de Camera Deputaților în aprilie 2014. De atunci, zace în sertarele Senatului pentru a putea fi folosită „la momentul protrivit”, acesta fiind cameră decizională.

Nr. înregistrare proiect:
L509/2010 la Senat, https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=15335
PLX522/2010 la Camera Deputaților, http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?nr=522&an=2010

 

3. Imposibilitatea retragerii pe viitor a titlurilor de doctor în cazul doctoratelor plagiate

„Diploma de doctor încetează să mai producă efecte juridice, după pronunțarea unei hotărâri definitive a unei instanțe judecătorești”. Așa sună modificarea propusă de PSD-ALDE, în ceea ce privește retragerea titlurilor de doctor.

În momentul de față, retragerea titlurilor de doctor se face de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), în urma constatării plagierii tezei de doctorat, prin Ordin al Ministrului Educației Naționale.

Dacă modificarea propusă va deveni lege, retragerea titlului de doctor va fi practic imposibilă pentru că instanța de judecată nu va putea să retragă un titlu de doctor la cerere. Aceasta, pe actuala legislație, ar putea fi investită să oblige Ministerul Educației Naționale și CNATDCU la emiterea unui ordin de ministru prin care să se constate și să se retragă un titlu de doctor, în cazul unui doctorat plagiat.

Din punct de vedere juridic, dacă s-ar ataca un titlu de doctor, ar trebui atacat Ordinul de Ministru prin care acesta a fost acordat, care reprezintă un act administrativ cu caracter individual, acest timp de act putând fi contestat în maximum 30 de zile de la comunicarea lui. Practic, avertizorilor publici, care în utlimii ani au scos la iveală zeci de doctorate plagiate, le-ar deveni imposibilă combaterea practică a plagiatului, iar CNATDCU nu ar mai putea să retragă titlurile de doctor prin Ordin de Ministru.

În mod evident, propunerea este neconstituțională, având în vedere că atributul revocării de facto a unui act administrativ nu poate aparține puterii judecătorești (care poate avea doar rol de control), ci doar puterii executive, prin autoritatea emitentă sau autoritatea ierarhic superioară. Inițiativa a fost trimisă spre avizare la comisii, în Senat.

Nr. înregistrare proiect:
L207/2016 la Senat, https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=19779
PLX66/2016 la Camera Deputaților, http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?nr=66&an=2016

 

4. Problema manualelor școlare. De la editura de stat, la licitație publică și înapoi la monopol

Miercuri, plenul Senatului a adoptat cu 53 de voturi la 18 noua variantă a Legii manualului școlar, după ce CCR a constatat neconstituționalitatea unui proiect similar în iulie anul trecut. Fostul Ministru al Educației, Liviu Marian Pop, a încercat să creeze un monopol de stat prin crearea Editurii Didactice și Pedagogice care să fie singurul editor de manuale școlare, evitând orice procedură de licitație publică. Ecaterina Andronescu nu a fost de acord cu propunerea lui Pop și a emis, prin Ordin de Ministru, o altă metodologie pentru achiziția manualelor școale. Este cunoscut conflictul, în interiorul PSD, dintre Liviu Pop și Ecaterina Andronescu, care s-au atacat reciproc în ultimul an și care au făcut rocadă între funcția de Ministru al Educației și președinte al comisiei de învățământ din Senat.

Acum, Liviu Pop se răzbună pe Ecaterina Andronescu, noul proiect de lege introducând de fapt un monopol al Ministerului Educației Naționale, prin organizarea unui concurs pentru manuscrise în vederea editării manualelor școlare, eliminându-se practic orice prevedere legală care să susțină piața liberă a manualelor școlare și licitațiile publice. Din punct de vedere juridic, proiectul noii legi a manualului școlar, dacă va fi adoptat ca lege, va face ca prevederile actualei metodologii de organizare a procedurii de achiziție a manualelor să devină caduce, nemaifiind în acord cu legislația în vigoare (ordinele de ministru sunt acte inferioare legii). Astfel, se va reveni la controlul nefast, totalitar, asupra conținutului manualelor. Proiectul a fost trimis spre dezbatere Camerei Deputaților, care este cameră decizională.

Nr. înregistrare proiect:
L21/2019 la Senat, https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=21761

 

„Actuala coliție de guvernare urmărește transformarea sistemului de educație într-o feudă politică, prin intermediul căreia să poată face diverse jocuri și schimburi politice (cum ar fi înființarea de licee la cererea UDMR), să dețină monopol politic pe finanțări în cercetare (desființarea UEFISCDI), să îi protejeze pe politicienii și pe înalții funcționari care și-au plagiat tezele de doctorat sau să dețină un monopol ideologic asupra conținutului manualelor școlare. Miniștrii Educației din ultimii ani și în special doamna Ecaterina Andronescu, s-au dovedit incapabili de a coordona proiectul unei noi Legi a Educației Naționale, prin haosul legislativ creat în învățământ și prin organizarea unei comisii de redactare a noii legi care nu conține juriști. Mai mult, considerăm că în spatele aparițiilor aproape zilnice ale domniei sale în mass-media, prin care încearcă să se erijeze, fără succes, în «marele reformator» al învățământului românesc, se încearcă lansarea ei pentru o poziție politică mai înaltă. Cerem parlamentarilor de bună credință să respingă aceste proiecte și să sesizeze Curtea Constituțională, în cazul în care acestea vor fi adoptate. Considerăm că orice modificare a legislației educaționale trebuie să se facă în urma unei dezbateri publice ample si prin consultarea tuturor actorilor educaționali implicați, în termeni de drept clari. Orice altfel de demers nu poate avea decât un scop demagogic care aservește educația intereselor politice cu consecințe deosebit de grave pe termen scurt, mediu și lung.” a declarat Silvian-Emanuel Man, președinte Liga Studenților (LS IAȘI).

 

foto: Agerpress