Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi acordă mai multe tipuri de burse, printre care:
– burse de studiu (parţiale sau integrale)
– burse sociale

Bursele de studiu sunt fie parţiale (276 lei), fie integrale (325 lei) şi se împart studenţilor în funcţie de media pe care au avut-o în semestrul anterior, în primele patru săptămâni de la începerea anului universitar. Împărţirea burselor trebuie să o facă reprezentantul studenţilor din an (şeful de an).

Bursele sociale reprezintă o formă de sprijin material acordat studenţilor defavorizaţi sau cu venit redus. Accesul la o bursă socială se face prin depunerea unui dosar care să cuprindă documentele justificative în vederea obţinerii unei astfel de burse. Tentativele de fraudă sunt descurajate şi vor fi sancţionate!

Dacă aţi aflat că în facultatea voastră împărţirea burselor se face fără participarea studenţilor, vă rugăm să ne contactaţi urgent!

Pentru informaţii referitoare la celelalte tipuri de burse pe care le acordă UAIC, vă invităm să consultaţi regulamentele de acordare a burselor:

Regulamente pentru burse