Regulamentul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale UAIC

Regulamente privind activitatea academică

Regulamente pentru burse

 

Regulamentul de cazare

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Administrativ pentru Probleme Social-Studenţeşti (CAPSS)

Carta Universităţii

Codul de etică al Universităţii