În baza faptului că, studenţii au dreptul (garantat de lege) la 25% din toate forurile de conducere ale universităţii, LS IAŞI îşi asumă datoria de a organiza şi de a veghea asupra organizării de alegeri democratice pentru studenţii reprezentanţi, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale şi a Statutului Studentului.

Astfel, există următoarele categorii de studenţi reprezentanţi:

a) şefi de grupă şi de an, care au următoarele roluri:

 • menţinerea relaţiei cu secretariatul
 • coordonarea şi comunicarea cu şefii de grupă (în cazul şefilor de an)
 • programarea examenelor
 • împărţirea burselor
 • informarea studenţilor despre decizii, modificări şi alte aspecte generale cu privire la viaţa universitară.

b) Studenţi consilieri, membri în Consiliul Facultăţii, care au următoarele roluri:

 • exercitarea unei prezenţe active la şedinţele consiliului facultăţii şi reprezentarea  intereselor studenţilor în cadrul consiliului
 • comunicarea cu şefii de an
 • informare şi consultare cu privire la agenda şedinţelor de consiliu (poziţia studentului consilier în cadrul şedinţelor de consiliu să reflecte opiniile studenţilor cu privire la subiectele discutate)
 • propunerea şi susţinerea de iniţiative care să îmbunătăţească calitatea educaţiei şi a vieţii studenţeşti
 • informarea studenţilor cu privire la deciziile adoptate

c) Studenţi senatori, membrii în Senatul Universităţii, care au următoarele atribuţii:

 • exercitarea unei prezenţe active la şedinţele de senat
 • reprezentarea intereselor studenţilor la nivel de Universitate
 • susţinerea unei strategii coerente care să apere interesele studenţilor
 • informarea studenţilor cu privire la activitatea lor
 • publicarea de rapoarte de activitate

d) şefi de cămin, care au următoarele atribuţii:

 • reprezintă intereselor studenţilor la nivel de cămin
 • comunică Universităţii problemele existente în cămin
 • veghează asupra respectării regulamentului de cămin

Toţi studenţii reprezentanţi sunt aleşi direct de către cei pe care îi reprezintă. De exemplu, oricare student are dreptul de a îşi alege şeful de grupă, de an şi studenţii care îl reprezintă în Consiliul facultăţii.

Alegerea şefului de grupă şi a şefului de an se face direct la începutul anului universitar. Alegerea şefului de an este mai complexă datorită numărului mare de studenţi implicaţi. Profesorii nu au voie să se implice îm procesul de alegere al studenţilor reprezentanţi.

Alegerea studenţilor consilieri, adică a studenţilor membrii ai Consiliului Facultăţii (principalul for decizional la nivel de facultate), se va face prin vot direct şi închis, prin utilizarea de urne. Prin aceste alegeri ai posibilitatea de a influenţa deciziile adoptate de către facultatea ta, sau de a deveni chiar tu un student consilier.

Alegerea şefului de cămin, se face prin votul direct al studenţilor din fiecare cămin.

Fiecare student are dreptul de a candida la funcţia de şef de grupă, de an sau de student membru în Consiliul Facultăţii. Dacă vrei să devii reprezentant al studenţilor sau doreşti să aflii informaţii suplimentare, este suficient să ne contactezi la adresa contact@ligastudentilor.net