Studenții mediciniști din Iași, prin intermediul Ligii Studenților (LS IAȘI), critică Societatea Studenților Mediciniști din Iași (SSMI) pentru fraudarea alegerilor reprezentanților studenților în structurile de conducere a Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași, care, „luând exemplu de la PSD”, a organizat alegerile netransparent, fără observatori, prin fraudarea unor buletine de vot și a procesului electoral descris în regulamentul de alegeri. Studenții solicită refacerea alegerilor în condiții de legalitate. Prin aceste practici frauduloase, SSMI urmărește menținerea unui monopol politic asupra reprezentării studențești și eliminarea studenților vocali, care nu sunt membri „agreați” ai organizației.

Vineri, 22 noiembrie, SSMI a organizat alegerile pentru reprezentanții de an ai anului al III-lea de studiu din cadrul Facultății de Medicină, în cadrul cărora membrii comisiei electorale au distribuit inițial buletinele de vot doar pentru 6 din cei 11 candidați, 5 candidați fiind practic eliminați de comisie, din cursă. Abia la jumătatea scrutinului s-au oferit și buletinele pentru cei cinci. De asemenea, nu au fost respectate termenele din regulament privind anunțarea alegerilor și nici dreptul fiecărui candidat de a delega observatori.

Numărătoarea voturilor s-a făcut în spatele ușilor închise ale sediului SSMI, cu participarea unui număr larg de membri ai organizației, însă fără participarea observatorilor sau a candidaților. În acest timp au fost falsificate zeci de buletine de vot, pentru a acoperi în mod fictiv eliminarea celor 5 candidați.

Alegerile pentru reprezentanții anului III, precum și pentru reprezentanții în Senat, au fost refăcute joi, 28 noiembrie, însă pe parcurs a mai apărut înscris în cursă încă un candidat, contrar regulamentului de alegeri. Totodată, acest tur al treilea pentru reprezentantul în Senat a fost organizat pentru că „nu a ieșit cine trebuie”.

Situații similare au fost semnalate și în cazul alegerilor pentru alți ani de studiu sau pentru funcțiile de reprezentanți ai studenților în Consiliul Facultății și Senatul Universității. Studenții care au semnalat aceste aspecte au fost amenințați de conducerea SSMI cu eliminarea din cadrul organizației, interzicerea accesului la proiectele pentru studenți din facultate și chiar sesizarea Comsiei de Etică a UMF Iași pentru afectarea imaginii universității.

Motivația utilizării acestor practici constă în dorința Societății Studenților Mediciniști din Iași (SSMI) de a controla absolut toți reprezentanții studenților din Facultatea de Medicină, de a bloca ascensiunea în facultate a studenților vocali care nu sunt în grațiile conducerii SSMI și care au rolul de avertizori publici față de problemele educaționale ale studenților din UMF Iași. Prin impunerea unui monopol politic, conducerea SSMI încearcă să „aranjeze” inclusiv alegerile interne, să își asigure susținerea financiară și logistică din partea conducerii UMF Iași, precum și să blocheze orice inițiativă liberă de asociere a studenților în universitate. Pentru serviciile aduse, reprezentanții studenților care sunt membrii SSMI primesc scutiri de la plata unor taxe pentru participarea în diverse proiecte. În cazul în care se retrag din funcție sunt obligați de conducerea societății să plătească „la negru” diferența acestor taxe.

Liga Studenților (LS IAȘI) va pune în perioada următoare în dezbatere publică un proiect de modificare a actualului Regulament de reprezentare, organizare și funcționare a organizațiilor studențești și de desfășurare a activităților extracurriculare, care încalcă în nenumărare rânduri, în mod flagrant, dreptul studenților de a-și alege reprezentanții prin vot universal, direct și secret, precum și libertatea acestora de asociere în cadrul instituțiilor de învățământ superior, garantate de Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și de Constituția României. În cazul în care propunerile nu vor fi luate în considerare, Liga Studenților (LS IAȘI) își asumă acționarea în instanță a UMF Iași.

Este rușinos faptul că acest regulament a fost elaborat de Simona Zamfir, fost președinte SSMI, care a susținut majorarea taxelor pentru studenți și care a devenit secretar general al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

Amintim faptul că, în 2017, SSMI, alături de celelalte organizații studențești din UMF Iași, a susținut majorarea taxelor pentru studenți de la 6000 de lei la 7500 de lei, luând apărararea conducerii instituției de învățământ superior în fața celor peste 250 de studenți care au protestat în fața univeristății, precum și a celor circa 1200 de studenți care au cerut printr-un memoriu în 16 puncte rezolvarea mai multor probleme, prima fiind cea a taxelor majorate. Mai mult, cele patru organizații studențești, au luat în instanță apărearea conducerii UMF în procesul prin care Liga Studenților (LS IAȘI) obținuse inițial anularea majorării taxelor.

„Nu putem permite ca alte organizații studețești să calce în picioare demnitatea și drepturile colegilor lor pentru a urmări diverse interese ascunse, uneori chiar personale, având caracter politic. Până la orice modificare a regulamentelor, alegerile trebuie refăcute în condiții de legalitate, transparență și respect. Vom sesiza Comisia de Etică a Universității de Medicină și Farmacie din Iași, precum și orice alte organe abilitate în vederea sancționării persoanelor vinovate de această situație. Prin astfel de practici de natură totalitară, Societatea Studenților Mediciniști din Iași (SSMI) batjocorește memoria studenților care acum 30 de ani și-au dat viața pentru libertate, precum și memoria studentului Sergiu Iacovlov, care a fost ucis de comuniști în 1946, pentru a fi eliminat din cursa electorală pentru președinția Societății, după ce acesta a demascat tentativele comuniste de fraudare a alegerilor pentru studenți și de acaparare a funcțiilor de reprezentare din Facultatea de Medicină.” a declarat Silvian-Emanuel Man, vicepreședinte juridic Liga Studenților (LS IAȘI).

foto comunicat: facebook.com/societateastudentilormedicinistiiasi