Cu ocazia Zilei Internaționale a Arhivelor, Liga Studenților (LS IAȘI) solicită Ministerului Afacerilor Interne și conducerii Arhivelor Naționale să ofere toate condițiile necesare funcționării adecvate a activității sălilor de studiu ale serviciilor Arhivelor Naționale, având în vedere că de peste un an de zile cercetarea arhivistică a fost complet blocată, pe fondul închiderii arhivelor, cauzându-se astfel prejudicii grave pentru cercetători, profesori, doctoranzi și studenți, care nu au avut acces la surse de documentare.

Doctoranzii, studenții, cercetătorii și profesorii în special din domeniul istoriei, dar și din cei din domenii precum studiile filologice, literatură, științe politice sau din alte domenii umaniste sau sociale care necesită o documentație în arhive, au fost puși în mare dificultate prin faptul că li s-a blocat, de facto, accesul la arhive prin închiderea pentru o perioadă nejustificată a sălilor de studiu ale serviciilor județene ale Arhivelor Naționale sau prin reducerea drastică a capacității de studiu din sală sau a cantității de documente care pot fi consultate într-o zi.

Lipsa de acces la arhive a dus la o scădere gravă a calității tezelor de doctorat, masterat și licență la facultățile umaniste, aducând mari prejudicii în special doctoranzilor, cercetătorilor și profesorilor care și-au axat activitatea de cercetare pe teme care sunt total dependente de surse arhivistice, aceștia neputând să mai producă în ultimul an rezultate ale cercetărilor lor (comunicări, articole etc.).

Liga Studenților (LS IAȘI) a întreprins de peste un an demersuri pentru normalizarea situației, însă fără răspunsuri concrete, în scris, din partea Ministerului Afacerilor Interne sau a Ministerului Educației Naționale.

Până la data de 4 mai a.c., o treime, adică 14 dintre cele 42 de servicii județene ale Arhivelor Naționale (inclusiv Municipiul București) nu au fost deschise deloc de la ieșirea din starea de urgență (15 mai 2020): Arad, Argeș, Bihor, Brăila, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Ilfov, Mureș, Sălaj, Teleorman, Timiș, Tulcea și mun. București. Anterior, majoritatea serviciilor județene de arhivă s-au deschis abia în perioada februarie-martie, la peste nouă luni de la ieșirea din starea de urgență.

În cele mai multe cazuri, custozii sălilor de studiu sau reprezentanții serviciilor județene care și-au suspendat activitatea au răspuns că vor deschide sălile abia „la ieșirea din starea de alertă” sau când vor primi instrucțiuni clare de la București.

În sălile de studiu care au fost deschise până la 4 mai, erau disponibile în total doar 77 de locuri din 201 (câte erau disponibile înainte de martie 2020), pe fondul măsurilor de distanțare fizică impuse, ceea ce a dus la o scădere cu 72% a capacității de a primi cercetători.

Între timp, pe parcursul lunii mai s-au deschis toate serviciile județene ale Arhivelor Naționale, însă cu limitări serioase în ceea ce privește accesul cercetătorilor.

Un caz deosebit de deschidere față de cercetători îl reprezintă SJAN Vâlcea, fiind primul care a deschis sala de studiu, pe data de 20 mai 2020, imediat după ieșirea din starea de urgență. Mai mult, accesul nu este nicicum restricționat, iar la sala de studiu pot studia concomitent 6 cercetători.

În ceea ce privește programul sălilor de studiu, puțin peste o treime dintre serviciile județene care și-au deschis sala de studiu au păstrat programul neschimbat sau ușor redus (cu 3 ore / săptămână) pentru a putea permite aerisirea și dezinfectarea sălii (Arad, Bacău, Botoșani, Buzău, Caraș-Severin, Ilfov, Giurgiu, Harghita, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Satu-Mare, Sălaj, Suceava, Vâlcea, Vaslui ș.a.). Există și servicii județene care au redus cu până la o treime din program, precum Cluj, Galați, Sibiu, Teorman, Tulcea, respectiv până la jumătate din program, precum Brașov, Constanța, Dâmbovița, Ialomița etc. Doar SJAN Călărași a decis să mărească programul sălii de studiu, cu 40% (două zile în plus).

O treime dintre direcțiile județene pot primi cel mult doi cercetători pe zi la sala de studiu sau chiar un singur cercetător pe zi (Călărași, Dâmbovița, Teleorman și Vaslui), unele dintre acestea având fonduri de arhivă importante care sunt în atenția mai multor cercetători.

Altele servicii județene au introdus restricții suplimentare, absurde, care afectează în mod grav activitatea de cercetare, în special pentru cercetătorii din alte orașe, precum arhivele Mureș, Prahova, Satu-Mare și Sălaj care permit unui cercetător să studieze cel mult 2-3 ore / zi, într-un singur interval orar. Măsura este total aberantă, împiedicând în special activitatea cercetătorilor din alte orașe, care trebuie să se angajeze la cheltuieli mult mai mari de cazare și masă pentru a-și realiza activitatea de documentare.

„Închiderea arhivelor timp de peste un an, concomitent cu închiderea bibliotecilor și restricționarea accesului studenților și doctoranzilor în laboratoare și institute de cercetare a creat mari prejudicii activității de cercetare a tinerilor, mulți fiind în imposibilitatea practică de a-și respecta angajamentele de cercetare sau de a preda teze sau de a obține rezultate de calitate. Tocmai de aceea, pe lângă demersurile întreprinse pentru garantarea reală a accesului la toate sursele de informare și cercetare pentru studenți și doctoranzi, am solicitat Ministerului Educației suspendarea termenelor pentru îndeplinirea obligaţiilor de cercetare ale doctoranzilor (susţineri de proiecte, referate etc.) şi amânarea susţinerii publice a tezelor de doctorat cu o perioadă egală cu starea de urgență și de alertă, având în vedere suspendarea generală a tuturor termenelor de decădere pe parcursul stării de urgență și faptul că toate instituţiile necesare continuării activităţii de cercetare au fost în mare parte din timp închise (biblioteci, arhive, institute, laboratoare etc.). Din păcate, Ministerul Educației refuză cu obstinație să ofere studenților și mai ales doctoranzilor niște facilități reale, care să îi ajute într-adevăr să treacă peste această perioadă dificilă și care să contribuie la menținerea standardelor de calitate în cercetare și în învățământul superior.” a declarat Maria-Alexandra Druțu, președinte Liga Studenților (LS IAȘI).

 

foto: blogto.com