Liga Studenților (LS IAȘI) solicită guvernului adoptarea unor măsuri urgente care să vină în sprijinul doctoranzilor și studenților, a căror activitate de cercetare a devenit imposibil de realizat din cauza restricțiilor impuse de autorități fără ca aceștia să fie consultați. Tinerii solicită majorarea cuantumului burselor doctorale, suspendarea termenelor de cercetare și deschiderea sălilor de lectură ale bibliotecilor și a sălilor de studiu ale Arhivelor Naționale.

Totodată, organizația critică Ministerul Educației Naționale (MEN) pentru faptul că refuză de un an dialogul instituțional cu Liga Studenților (LS IAȘI) și preferă să discute numai cu organizații „agreate” de Administrația Prezidențială sau de consilierii ministeriali, Ministerul fiind rupt de realitatea de la firul ierbii din sistemul de învățământ superior românesc.

Pe fondul măsurilor luate de autorități, de închidere a sălilor de studiu ale bibliotecilor, ale Arhivelor Naționale și limitarea accesului la laboratoare, realizarea activității de documentare și cercetare în vederea redactării de referate, lucrări de licență, masterat sau doctorat a devenit imposibilă. În foarte multe domenii de activitate, resursele on-line sunt complet insuficiente și reprezintă o parte infimă din materialul de cercetare necesar. Din această cauză, calitatea cercetării realizate de studenți și doctoranzi a început să scadă dramatic. În plus, rezultatele științifice ale cercetătorilor și cadrelor didactice au și ele de suferit. Totodată, condiția psihologică și socială a studenților și doctoranzilor creată prin numeroasele restricții a fost complet ignorată de către executiv.

Pentru a veni în rezolvarea acestor probleme, Liga Studenților (LS IAȘI) solicită Guvernului adoptarea următoarelor măsuri:

  1. Majorarea cuantumului burselor doctorale cel puțin la nivelul salariului minim brut și creșterea numărului de granturi doctorale. În momentul de față muncitorii necalificați sunt plătiți mai bine decât doctoranzii. Dacă un muncitor primește în medie 2000 lei net, un doctorand primește doar 1550 lei în primii doi an de studiu, respectiv 1800 lei în anul III (și anul IV la specializările medicale). Majoritatea doctoranzilor, în loc să se concentreze eficient pe cercetare, ajung să se angajeze cu normă întreagă pentru a-și putea asigura traiul zilnic, veniturile din bursă nefiind suficiente și pentru achiziționarea de materiale, cărți sau pentru efectuarea unor vizite de studiu. Mai mult, în anul universitar 2019-2020 erau înmatriculați în România cel puțin 5120 de doctoranzi cu frecvență redusă, care au aceleași obligații de cercetare, dar care în realitate fac cercetare pe banii proprii. Dintre aceștia, doar 129 erau susținuți cu burse din fondurile proprii ale universităților. 
  1. Suspendarea, la cererea fiecărui doctorand, a termenelor pentru îndeplinirea obligaţiilor de cercetare ale doctoranzilor (susţineri de proiecte, referate etc.) şi amânarea susţinerii publice a tezelor de doctorat, pe toată durata stării de alertă, având în vedere faptul că toate instituţiile necesare continuării activităţii de cercetare sunt închise (biblioteci, arhive, institute, laboratoare etc.), iar cercetarea individuală a fost grav afectată, chiar întreruptă, de măsurile luate de către autorități pe fondul stării de urgență și a stării de alertă. Lipsa posibilității de suspendare a termenelor pentru îndeplinirea obligațiilor doctorale va avea ca rezultat teze foarte slabe de doctorat, în lipsa posibilității reale de a realiza activitatea de cercetare, și va crește, cel mai probabil, și fenomenul plagiatului. 
  1. Redeschiderea sălilor de studiu ale bibliotecilor centrale universitare și a bibliotecilor universităților/facultăților, eliminarea perioadelor de carantinare ale cărților, a limitei de cărți și a altor măsuri restrictive din OM nr. 2855/2020, precum și susținerea financiară a serviciilor de împrumut interbibliotecar, indiferent de numărul de cazuri raportat de autorități. În special pentru studenții și doctoranzii care urmează programe de studii din zona disciplinelor umaniste și sociale, accesul la cărți și lucrări care sunt disponibile exclusiv în sălile de lectură ale bibliotecilor este esențial în activitatea didactică și de cercetare. Punctele de împrumut pot opera fără niciun impediment, iar în cazul accesului la sălile de lectură, acesta poate fi permis în primă fază cel puțin pentru cadre didactice, cercetători, doctoranzi și studenți, în vederea continuării activității de cercetare.
  1. Redeschiderea sălilor de studiu din cadrul sediului central și a serviciilor județene ale Arhivelor Naționale ale României. De cel puțin 8 luni de zile, arhivele sunt închise, motivul invocat de autorități fiind în numărul de infectări și faptul că accesul la sălile de studiu este public. Parțial, unele servicii județene au funcționat timp de o lună, însă cu un program foarte restrâns și cu restricții mai mari decât în orice alt domeniu, ceea ce în realitate este total nejustificat. „Clienții” sălilor de studiu ale arhivelor sunt în realitate o categorie restrânsă de persoane, dar foarte importantă: cercetători, profesori, doctoranzi. Cercetarea în domeniul istoriei nu poate fi realizată în lipsa accesului la documentele de arhivă, iar prin măsura restrictivă a închiderii Arhivelor autoritățile au blocat complet cercetarea în acest domeniu.

 

„Ignorarea constantă a acestor probleme pe care le reclamă studenții și doctoranzii duce gradual nu numai la pierderea încrederii în actuala guvernare, ci mai ales la scăderea drastică a calității cercetării, a standardelor academice și a actului educațional, la creșterea riscului de abandon universitar și chiar la promovarea plagiatului în vederea îndeplinirii superficiale a obligațiilor didactice și de cercetare. Atât guvernanții, cât și persoanele cu funcții de conducere în managementul academic, refuză în mod constant și absurd să recunoască că în lipsa accesului fundamental la cărți, publicații și resurse de cercetare studenților și doctoranzilor le este imposibil să redacteze lucrări de licență, masterat sau doctorat și referate. Bibliotecile, arhivele și laboratoarele oferă acces la resurse esențiale pentru comunitățile academice, fără de care învățământul superior și cercetarea sunt golite de orice sens.” a declarat Maria-Alexandra Druţu, președinte Liga Studenților (LS IAȘI).

 

foto: Inquam / Octav Ganea via stirileprotv.ro