Liga Studenților din Basarabia critică majorarea ilegală a tarifelor de cazare la căminele studențești și modalitatea netransparentă în care au fost luate aceste decizii, solicitând universităților să renunțe la această măsură, să publice lunar balanța de venituri și cheltuieli pentru fiecare cămin studențesc în parte, iar pe viitor să îi informeze corespunzător pe studenți și să dea dovadă de transparență în procesul decizional. Măsura îi afectează și pe elevii din colegii.

Organizația îi informează pe studenți că nu pot fi obligați să achite majorările tarifelor de cazare dacă deja au semnat contractele pe un an și nu pot trași la răspundere în mod legal pentru neachitarea majorării. Îngrădirea ulterioară a accesului la cămine de către universități este ilegală, iar în astfel de situații tinerii sunt determinați să sesizeze Procuratura, fapta reprezentând cel puțin un exces de putere.

Aici regăsiți întreaga argumentare juridică (click).

Studenții critică măsura, arătând că majorarea taxelor de cazare sau reclasificarea unor cămine de la un grad de confort unul superior, cu taxă mai mare, chiar și cu motivul creșterii prețurilor la energie electrică și gaz, reprezintă o modificare abuzivă a contractului de cazare, în timpul executării sale, chiar și după ce mulți studenți și-au achitat deja în avans tariful de cazare. Totodată, Liga solicită demararea consultări cu Ministerul Educației și Cercetării și clarificări din partea Guvernului dacă susține sau nu modificarea tarifelor în mod abuziv.

Tariful de cazare este fixat prin clauză specială în contractul de cazare încheiat între universități și fiecare student căminist în parte în septembrie 2022. Însă aceleași contracte, cât și art. 1262-1263 din Codul Civil, în baza căruia sunt încheiate, indică în mod clar că orice modificare se face doar cu acordul ambelor părți. Singura soluție legală pentru universități de a majora tarifele de cazare este să dea în judecată fiecare student în parte și să ceară instanței să majoreze tariful de cazare.

Situații mai speciale s-au înregistrat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF), unde administrația impus majorarea printr-un artificiu, impunând studenților două contracte de cazare, pe fiecare jumătate de an în parte, respectiv la Universitatea de Stat din Moldova (USM) unde studenții căminului 5 (USDC) sunt cei mai afectați, tariful lor de cazare fiind majorat cu 60%, de la 550 la 878 lei, prin trecerea căminului de la o clasă de confort la altă clasă, în timpul anului universitar și al executării contractului, fără să existe îmbunătățiri. USM a majorat tarifele cu 10-20%, USMF, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport au majorat terifele cu 10%.

Indiferent de dispozițiile care derivă din hotărâri de guvern cu privire la termene și alte implicații legale pe care le invocă universitățile în susținerea deciziei lor, Codul Civil, ca lege organică, ocupă o poziție superioară în ierarhia actelor normative, în conformitate Constituția Republicii Moldova și cu art. 6 din Legea 100/2017, prevalând deasupra hotărârilor Guvernului sau a oricăror acte administrative ale instituțiilor publice, sunt universitățile.

În general, contractele de cazare prevăd o taxă anuală fixă, care se va achita în avans la data semnării contractului, ori în două tranșe, până la finalul anului calendaristic cu care începe anul universitar, aspect care este contrar dispozițiilor art. 1262 alin. 1 teza a II-a Cod Civil care arată că plata chiriei stabilită pentru anumite perioade se efectuează la expirarea lor, nu în avans.

Cu atât mai mult, scadența obligației de a plăti tariful de cazare fiind deja trecută, este un abuz cu atât mai mare din partea universităților să intervină după ce locatarii și-au plătit taxa (chiria) cu bună credință, studenții executându-și astfel obligația principală din contract, fiind eminamente o modificare unilaterală ilegală a contractului să le solicite de facto o taxă suplimentară, o majorare a taxei ulterioară atât momentului semnării contractului cât și al executării sale.

În plus, orice schimbare intempestivă survenită acum reprezintă o încălcare flagrantă a principiului stabilității contractuale și a securității raporturilor juridice civile, protejate de către normele constituționale și legale.

În lipsa unor analize sau documente din care să rezulte în mod clar necesitatea majorării tarifelor și care să fie făcute publice studenților, precum și în lipsa unei argumentări juridice temeinice a temeiului juridic al majorării taxelor, care trebuie să fie mai mult decât o simplă enumerare a unor acte normative, deciziile senatelor universităților chișinăuiene sunt ilegale.

Mai mult, susținerea prin vot de către reprezentanții actuali ai studenților în structurile de conducere ale Universității a majorării taxelor de cazare, respectiv a modificării claselor de confort pentru unele cămine, nu poate fi considerată drept un acord al studenților în vederea modificării contractului de cazare, reprezentanții studenților în aceste structuri nefiind mandatați în mod legal prin nicio normă să reprezinte ca mandatari voința tuturor studenților.

„Ceea ce îi deranjează pe studenți nu este atât majorarea cu 10% în cazul unor universități a cuantumului de cazare, cât modalitatea total netransparentă și neprofesionistă prin care s-a luat această decizie, fără absolut nicio formă de dezbatere în universități sau vreo informare temeinică a studenților. Mai mult, nu poți propune studenților înainte de cazare niște tarife și standarde de clasificare, iar tu, ca universitate, să le schimbi după semnarea contractelor, în timpul anului universitar.

Predictibilitatea normelor și securitatea raporturilor juridice sunt condiții esențiale pentru un un stat și o societate funcțională. Este fariseic să vorbim despre integrarea europeană a Republicii Moldova sau despre reunirea cu România, dar în același timp să luăm deciziile într-o manieră nedemnă de aceste aspirații. Universitățile trebuie să fie exemple de transparență instituțională și bune practici în luare deciziilor, să promoveze o cultură a respectului și să aplece permanent urechea la nevoile și aspirațiile studenților.”  a declarat Pavel Vintilă, președinte Liga Studenților din Basarabia. 

Liga Studenților din Basarabia (LSB) își propune să fie un partener de încredere al instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova în dezvoltarea acestora, asigurând implementarea de politici publice în educație, dar și în alte domenii, care să vină în folosul tinerilor spre rămânea lor în țară și care să crească în mod real calitatea actului educațional.