Liga Studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (LS IAŞI) solicită Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prof. univ. dr. Mircea Dumitru, să înceapă de urgenţă demersurile necesare pentru înfiinţarea Consiliului de Etică şi Management Universitar (CEMU), organism care de peste 5 ani nu s-a constituit la presiunea diverselor grupuri de interese din mediul academic.

Consiliul de Etică şi Management Universitar (CEMU) este organismul creat prin Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 care poate constata încălcarea obligaţiilor care decurg din răspunderea publică pe care o are o fiecare instituţie de învăţământ superior. Fiecare universitate este obligată să respecte legislaţia în vigoare, carta proprie şi politicile naţionale în domeniul învăţământului superior, să aplice şi să se supună reglementărilor în vigoare referitoare la asigurarea şi evaluarea calităţii în învăţământul superior, să respecte politicile de echitate şi etică universitară, să asigure eficienţa managerială şi eficienţa utilizării resurselor şi a cheltuirii fondurilor din surse publice, să asigure transparenţa tuturor deciziilor şi activităţilor sale, conform legislaţiei în vigoare, să respecte libertatea academică a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare, precum şi drepturile şi libertăţile studenţilor.

Pentru abaterile de la aceste obligaţii, universităţile pot fi sancţionate prin demiterea rectorului, reducerea sau eliminarea temporară sau definitivă a finanţărilor din fonduri publice, iar în cazuri extrem de grave universităţile pot fi reorganizate sau desfiinţate prin proiect de lege.

Consiliul este format din 11 membri: 3 reprezentanţi numiţi de către Consiliul Naţional al Rectorilor (CNR), 3 reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei (MENCŞ), un reprezentant al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), un reprezentant al Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), un reprezentant al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), un reprezentant al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) şi un reprezentant al federaţiilor naţionale studenţeşti.

De peste 5 (cinci) ani de zile, la presiunea diverselor grupuri de interese politice din mediul universitar, Consiliul de Etică şi Management Universitar (CEMU) nu s-a constituit. Astfel, în momentul de faţă, Ministerul Educaţiei (MENCŞ) nu poate trage legal la răspundere conducerea niciunei universităţi din ţară, indiferent de gravitatea abaterilor. În această situaţie, calitatea învăţământului superior este afectată dramatic, iar corupţia din universităţi este mult mai greu de combătut, studenţii fiind cei mai afectaţi de această nefuncţionalitate a CEMU.

„Universităţile se bucură de autonomie, care este garantată de către legea supremă, dar asta nu înseamnă că instituţiile de învăţământ superior se pot transforma în mici republici separatiste, iar rectorii în mici dictatori. Curtea Constituţională a României a definit prin mai multe decizii conţinutul conceptului de autonomie universitară, care este clar limitată şi condiţionată de respectarea legislaţiei în vigoare. Or, nu este normal să te bucuri ca universitate de această autonomie instituţională şi de fonduri de la bugetul de stat dacă nu poţi face dovada că respecţi legislaţia în vigoare şi îţi îndeplineşti misiunea la standardele care îţi sunt cerute. Nu poate exista autonomie fără răspundere publică. Iar fără atragerea răspunderii publice a structurilor de conducere ale instituţiilor de învăţământ superior asupra modului în care se iau deciziile, nu putem avea o «Românie educată».” a declarat Silvian-Emanuel Man, preşedinte Liga Studenţilor.

foto: revista22