Tribunalul Iași a admis în totalitatea cererea Ligii Studenților (LS IAȘI) de anulare a hotărârii de majorare a taxelor de școlarizare, adoptată în condiții de nelegalitate și inechitate de către Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași. Instituția de învățământ superior a stabilit taxele pentru anul universitar 2017-2018 într-un cuantum mai mare cu 1.500 de lei, față de cel al taxelor din anul universitar precedent. Amintim faptul că majorarea taxelor de școlarizare a fost contestată dur de studenți prin organizarea unui protest în 21 iunie iunie 2017 și prin înaintarea unui memoriu către conducerea UMF Iași, semnat de sute de studenți, care privea o serie de revendicări. Deși o parte dintre solicitări au fost îndeplinite, conducerea instituției a refuzat dialogul pe subiectul principal al majorării taxelor.

Acțiunea formulată de Liga Studenților a avut două capete. În primul capăt de cerere, LS IAȘI a cerut instanței de judecată să suspende punctul referitor la taxe din hotărârea Senatului UMF Iași. Această cerere a fost judecată cu precădere de către instanță, Tribunalul Iași dând o hotărâre favorabilă în data de 14.02.2018. Detalii cu privire la suspendarea majorării taxelor, aici.

Prin al doilea capăt de cerere, LS IAȘI a solicitat Tribunalului Iași să constate ilegalitatea și inechitatea majorării taxelor de studiu de către instituția de învățământ, anulând punctul referitor la stabilirea acestor taxe pentru anul universitar 2017-2018 din cuprinsul hotărârii Senatului UMF Iași din data de 14.06.2017, care a fost contestată. Luând în considerare dezbaterile purtate în ședința de judecată publică din data de 27.02.2018, dezbateri care au durat aproximativ o oră, precum și explicațiile de natură juridică în susținerea cauzei depuse în scris pentru a fi avute în vedere de instanța de judecată, aceasta a dat astăzi, 11.04.2018, o hotărâre favorabilă cererii Ligii Studenților, dispunând anularea hotărârii de majorare a taxelor. UMF Iași a adus ca argumente în instanță, printre altele, faptul că decizia de majorare a taxelor a fost luată cu scopul de a susține fondul de burse, deși acesta este asigurat prin alocare bugetară de la Bugetul de Stat, prin Ministerul Educației Naționale.

Decizia, pe scurt, poate fi consultată pe portalul instanțelor de judecată la următorul link: http://portal.just.ro/99/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9900000000164663&id_inst=99

 

Hotărârea nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cel mai probabil, instituția de învățământ în cauză va contesta decizia Tribunalului Iași, ocazie cu care Liga Studenților va continua să lupte și să îi reprezinte pe viitori medici, care studiază la Iași, pe care îi stimează și îi consideră colegi, în ciuda încercărilor unor persoane cu funcții de conducere în mediul academic sau organizații studențești de a scinda această unitate studențească ce datează încă de la înființarea primelor universități din Țară.

Hotărârea Tribunalului este deosebit de importantă, stabilind faptul că Liga Studenților are putere de reprezentare nu doar în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ci și în cadrul altor universități în care se generează sau se perpetuează probleme în sfera educațională. Mai mult, reprezentarea nu poate fi îngrădită și condiționată de înscrierea într-o federație studențească sau de vreun acord cu organizațiile studențești de pe lângă universitatea în cauză. Reprezentanții UMF Iași au fost susținuți în instanță, fără participare procesuală, de către organizațiile studențești din universitate (SSMI, SSFI, SSSI, ASB) și de federația în care acestea sunt membre, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), entități care au susținut poziția instituției de învățământ superior, în contra intereselor studenților acesteia.

Odată cu menținerea drept definitivă a hotărârii Tribunalului, aceasta va atrage și puternice efecte în ceea ce privește interpretarea Legii Educației Naționale, întărind faptul că taxele, precum și condițiile de admitere, trebuie să făcute publice înainte cu 6 luni de perioada admiterii. În același sens, este nefezabilă scindarea procedurii de admitere, reducând-o doar la simplul concurs de admitere, întrucât un candidat devine student în condițiile legii prin înmatriculare, iar aceasta din urmă este direct condiționată de semnarea contractului de studii în baza căruia instituția de învățământ dobândește dreptul de a colecta taxele stabilite anual de către conducerea sa.

Totodată, folosirea unui mecanism contractual prin care este reactualizată obligația de plată a taxei de studii și pentru anii universitari în curs este inechitabilă. Corect ar fi, după cum am semnalat și în cadrul acțiunii, ca o generație de studenți să înceapă și să finalizeze un ciclu de studii cu obligația de plată a unei taxe pe care au cunoscut-o sau plătit-o încă din anul I de studii.

Majorarea cuantumului taxelor trebuie să se desfășoare în condiții de legalitate, respectând principiile fundamentale ale învățământului superior românesc și principiile contractuale, hotărârea de stabilire a acestui cuantum să fie adoptată cu minimum 6 luni înainte de perioada admiterii, să se aplice numai pentru anul I de studii ale anului academic pentru care s-au stabilit taxele, și pe fondul oferirii unor condiții de studiu pe măsura taxelor pretinse de înstituția de învățământ superior.

„Cu ce drept ni se reproșează faptul că dorim să ajutăm studenții mediciniști ieșeni? Mai mult, de ce ni se impută că facem acest lucru dintr-un interes ascuns? Cu durere, tragem concluziile: Mediul academic românesc a fost și este supus unui proces de scindare, de rupere a unității. Toți suntem specializați, nimeni nu trebuie să privească în stânga sau în dreapta, ori în treburile unei alte universități. Am refuzat vehement să ne conformăm sub acest aspect. Studenții de la UMF Iași sunt colegii noștri, studenții de la Universitatea din București sunt colegii noștri, studenții de la Universitatea de Vest din Timișoara tot colegii noștri sunt. Toți una suntem în făurirea viitorului acestei Țări. Să nu mai încerce nimeni să ne forțeze «să ne vedem de treaba noastră»!” a declarat Cosmin-Teodor Cotos, primvicepreședinte al Ligii Studenților.