Liga Studenților (LS IAȘI) solicită conducerii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) să elimine probele orale on-line la susținerea examenelor de licență și de disertație, să amâne plata taxelor de școlarizare și să adopte alte măsuri care să vină în sprijinul studenților, în contextul generat de măsurile din timpul stării de urgență. Solicitarea vine după ce conducerea instituției a luat o serie de măsuri, care i-au nemulțimit, însă, pe studenți. Aceștia cer ca universitatea să se consulte cu toate organizațiile studențești.

Totodată, LS IAȘI se solidarizează cu pozițiile luate de către reprezentanții studenților de la Facultatea de Drept, Asociația Studenților la Drept – UAIC Iași (ASD Iași) și The European Law Students‘ Association Iași (ELSA Iași), care și-au arătat nemulțumirea față de măsurile dispuse la nivelul facultății cu privire la modalitatea de finalizare a studiilor de licență.

În momentul de față există un număr considerabil de studenți care nu pot participa la activitățile didactice on-line din lipsă de tehnologie sau acces la internet, care nu mai pot continua studiile din motive financiare și care nu le pot finaliza corespunzător în lipsa accesului la resurse de învățare, respectiv de cercetare pentru finalizarea lucrărilor de licență și de disertație.

Studenții sunt supuși unei imense presiuni psihologice și financiare pe fondul stării generate de situația curentă (depresie, anxietate, obligația de a sta în izolare, lipsa tuturor bunurilor necesare, lipsa de înțelegere/colaborare din partea unor cadre didactice, incertitudinea cu privire la parcursul academic etc.). Mulți studenți s-au întors în localitățile de domiciliu, unde pentru a face față situației, au fost nevoiți să renunțe măcar parțial la activitățile didactice pentru a fi alături de familie, pentru a-și asigura existența sau pentru a-și putea proteja sănătatea. 

Deciziile luate ieri, 30 aprilie a.c., de către Consiliul de Administrație și Senatul Universității, au stârnit nemulțumirea și indignarea studenților: transformarea probelor scrise de la examenul de licență în probe orale, introducerea admiterii pe bază de dosar etc. Astfel, în urma consultării cu aceștia, înaintăm următoarele socilitări către conducerea UAIC, sub forma unui memoriu, invitând studenții să-l semneze la adresa https://cutt.ly/memoriu-uaic și să trimită solicitările personal conducerii UAIC, pe e-mail, la adresa contact@uaic.ro

 

Subsemnata / subsemnatul __, student în anul __, specializarea __, în cadrul Facultății __, solicit Consiliului de Administrație și Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași să susțină și să adopte următoarele măsuri necesare încheierii în condiții optime a anului universitar 2019-2020:

 1. Eliminarea probelor orale susținute on-line în cadrul examenelor de finalizare a studiilor și rezumarea acestora strict la susținerea tezei de licență, respectiv de disertație. Susținerea probelor orale în variană on-line nu poate echivala niciodată cu o susținere în fața comisiei având în vedere problemele de conectivitate, lipsa timpului efectiv de rezolvare a subiectelor (limitat la 10 minute) și alți factori care riscă să transforme examenele de finalizare a studiilor într-un fiasco generalizat, discriminatoriu și subiectiv, oferind posibilitatea de fraudare. În cazul unor facultăți, cum este cea de Drept, introducerea cu două luni înainte de susținerea licenței a unei probe orale este total injustă, în contextul în care pregătirea studenților s-a făcut pe parcursul celor patru ani de facultate pentru un examen de tip grilă. Astfel, se impune eliminarea probei de evaluarea a cunoștințelor fundamentale și de specialitate și menținerea doar a probei de prezentare și susținere a lucrării de licență / disertație.
 2. Organizarea unei sesiuni suplimentare de toamnă pentru examene, restanțe și finalizarea studiilor (concomitent cu sesiunea pentru studenții Erasmus), la care să poată participa orice student sau cursant, în mod liber, indiferent de motiv, fără a fi condiționat de așa-zisele „motive obiective”, care nu au fost definite. Măsura vine în special în sprijinul studenților din anii terminali, o parte dintre aceștia neavând posibilitatea de a-și termina lucrările de licență / disertație ca urmare a închiderii bibliotecilor, dar și a studenților care au suferit din punct de vedere psihologic și financiar, ca urmare a măsurilor luate pe parcursul stării de urgență.
 1. Amânarea plății taxelor de școlarizare cu cel puțin 2 (două) luni, deoarece termenele de plată a taxei de școlarizare sunt în sinea lor termene de decădere, beneficiul termenului de plată curgând în favoarea studentului. Începând cu 16 martie s-a dispus suspendarea generală a tuturor termenelor de decădere, conform art. 41 din decretul prezidenţial de instituire a stării de urgenţă și art. 62 din decretul prezidențial privind prelungirea stării de urgență. Amânarea se poate face până la sesiunea de toamnă sau până la începutul anului universitar următor. În cazul anilor terminali, eliberarea diplomei de studii (în original) poate fi condiționată de plata taxelor de școlarizare. De asemenea, trebuie „păsuiți” studenţii aflaţi în situaţie de exmatriculare pentru neîndeplinirea obligaţiilor didactice sau care, aparent, nu sunt înscriși la cursuri din motiv de neachitare a taxelor, deși aceștia le frecventează.Reducerea taxelor poate fi operată de la facultate la facultate, de la promoție la promoție, în funcție de prestația cadrelor didactice pe perioada stării de urgență. Din perspectivă contractuală, taxele de școlarizare trebuie reduse în situația în care universitatea nu a asigurat desfășurarea activității didactice la unele materii, urmând a fi eliminat procentul din taxă aferent numărului de credite al materiei respective. Pe fondul desfășurării activității didactice on-line, majoritatea cheltuielilor legate de materiale de studiu, dar și pentru utilități, s-au redus considerabil, iar subvențiile de la stat nu s-au modificat sub nicio formă.
 1. Suspendarea termenelor pentru îndeplinirea obligaţiilor de cercetare ale doctoranzilor (susţineri de proiecte, referate etc.) şi amânarea susţinerii publice a tezelor de doctorat, având în vedere faptul că toate instituţiile necesare continuării activităţii de cercetare sunt închise (biblioteci, arhive, institute, laboratoare etc.);
 1. Susținerea redeschiderii Bibliotecii Central Universitare „Mihai Eminescu”, a bibliotecilor de filială și a bibliotecilor facultăților. Punctele de împrumut pot opera fără niciun fel de impediment, iar în cazul accesului la sălile de lectură, acesta poate fi permis în primă fază cel puțin pentru cadre didactice, cercetători, doctoranzi și studenții în an terminal, în vederea continuării activității de cercetare, cu respectarea măsurilor epidemiologice aferente.
 1. Reintroducerea interviului și a scrisorii de intenție ca probe de admitere la masterat, după ce aceste probe au fost eliminate în mod inexplicabil și ilogic de către conducerea universității. Interviul de admitere la masterat se poate organiza online, ca la marile universități din străinătate, și se poate înregistra, fiind un filtru credibil și necesar unei selecții reale a candidaților, pentru a asigura calitatea programelor de masterat ale instituției. În lipsa interviului și/sau a scrisorii de intenție, nota examenului de licență va fi singurul criteriu de admitere la masterat, ceea ce va determina un dezechilibru foarte mare între absolvenții proprii ai Universității „Cuza” și cei care provin de la alte universități, cu note mult mai mari la examenul de licență. De asemenea, se pot identifica soluții, similare celor implementate de universitățile de medicină și farmacie, pentru a a nu avea admiterea pe bază de dosar la facultățile unde până acum exista examen de admitere.
 1. Cursurile, seminarele şi laboratoarele trebuie să fie înregistrate şi publicate pe platforme on-line, fie cu acces deschis (public), fie cu acces limitat, doar pentru studenţii care le urmează (de exemplu, grupuri private Facebook dedicate studenților); prin utilizarea de aplicaţii care permit urmărirea cursurilor sau a seminarelor exclusiv în timp real (live), fără ca acestea să fie înregistrare, se aduce o gravă atingere dreptului la educaţie al studenţilor care fie nu au tehnologia necesară sau o conexiune stabilă la internet pentru a participa live, fie sunt angrenaţi în alte activităţi (serviciu, voluntariat, munci agricole etc.) sau sunt în izolare. De asemenea, profesorii îşi vor stabili, la cererea studenţilor, sesiuni on-line de consultaţii şi întrebări.
 1. Să nu se mai abuzeze de examene de tip grilă, întrucât sunt limitate din punct de vedere al cunoștințelor și capacităților care pot fi evaluate, iar dacă se mențin să aibă o singură variantă corectă de răspuns. Testele grilă, în special cele cu variante multiple, determină studenții să învețe mecanic („să tocească”) și nu să deprindă cunoștințe și abilități reale. De asemenea, susținerea de lucrări sau examene de tip grilă și contra-timp slăbește considerabil performanța studenților, adăugând un factor de stres. 
 1. Limitarea tematicii pentru examen și a bibliografiei pentru referate / lucrări științifice la sursele puse la dispoziție de către cadrele didactice sau la cele care sunt disponibile on-line. Constrângerea studenților la achiziționarea de cărți sau alte materiale reprezintă un abuz și o încălcare a drepturilor lor educaționale. 
 1. Garantarea studenților etnici români a dreptului de a cumula bursa de etnic cu bursele de merit/studiu și cu bursele de performanță. Nu există nicio normă care să le interzică acestora cumularea bursei de etnic cu alt tip de bursă. Cele două burse au surse de finanțare diferite, pentru criterii diferite. Prin urmare, cumularea lor nu reprezintă o încălcare a principiului evitării dublei finanțări. Colegii noștri din Basarabia și Bucovina de Nord au nevoie de un sprijin real din partea universității în această perioadă dificilă, iar discriminarea la adresa lor trebuie să înceteze! 
 1. Eliminarea obligativității prezenței la cursuri, seminare și laboratoare. Măsura se impune ca o formă de protecție a studenților care nu au acces la tehnologie sau o conexiune de internet stabilă, pentru a nu le periclita situația academică.

 

„Nimeni nu recunoaște imensa presiune psihologică și financiară la care sunt supuși studenții prin incertitudinea factorilor decizionali, lipsa consultărilor reale cu organizațiile studențești și introducerea metodelor de evaluare on-line. În această perioadă, asigurarea veniturilor personale și ale familiei, siguranța celor dragi și ocrotirea sănătății au fost mai importante decât continuarea activității didactice. Conducerea executivă a universității ar fi trebuit să realizeze o amplă consultare cu studenții și cu organizațiile studențești pentru a putea identifica în mod real toate problemele cu care aceștia se confruntă și să formuleze împreună cu aceștia soluții pertinente. Ne solidarizăm cu pozițiile luate de către reprezentanții studenților de la Facultatea de Drept, Asociația Studenților la Drept – UAIC Iași (ASD Iași) și The European Law Students’ Association Iași (ELSA Iași) și îi vom susține pe aceștia prin toate mijloacele posibile pentru a ne asigura că promoția curentă a Facultății de Drept, dar și studenții de la alte facultăți, vor finaliza ciclul de studii, respectiv anul universitar, în condiții cât mai favorabile.” a declarat Diana-Alexandra Cristea, președinte Liga Studenților (LS IAȘI).

 

foto: Google Street View, via edupedu.ro