Studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi sunt profund nemulţumiţi de ultimele decizii luate de conducerea instituţiei ieşene şi de modul în care sunt trataţi. După ce le-au fost încălcate drepturile în mod repetat, după ce conducerea instituţiei a refuzat orice formă de dialog instituţional şi după ce au făcut mai multe sesizări cu privire la încălcarea legislaţiei în vigoare, tinerii vor intra în grevă japoneză timp de două zile.

Revendicările principale ale studenţilor sunt eliminarea noilor taxe pentru restanţele din anii anteriori, reducerea tarifelor de cazare, adoptarea Statutului Studentului în forma sa completă propusă de Liga Studenţilor şi transparentizarea tuturor deciziilor care se iau la nivelul structurilor de conducere ale universităţii.

În mod repetat, conducerea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” a încălcat Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. Mai întâi, în ianuarie a.c., a fost adoptat un Cod al drepturilor şi obligaţiilor studenţilor (Statutul Studentului) care reduce numărul de drepturi recunoscute de către universitate studenţilor şi impune criterii discriminatorii pentru dobândirea calităţii de student reprezentant. Cu patru zile înainte de începutul anului universitar curent a fost schimbat un regulament, impunându-se abuziv taxe retroactive pentru examenele nepromovate din anii anteriori, deşi, conform legii, orice modificare de regulament trebuie să se facă cu minim 3 luni înainte de începutul anului universitar. Un punct foarte important îl reprezintă încălcarea principiului transparenţei universitare, conducerea instituţiei refuzând să ofere răspuns mai multor cereri formulate în baza legii 544/2001 privind accesul la informaţii de interes public.

„În luarea acestor decizii abuzive, persoanele din conducerea universităţii se prevalează constant de autonomia universitară pentru a încălca Legea Educaţiei Naţionale, deşi aceasta este o lege organică a Statului Român. Ceea ce ni se pare mai grav este că se face un real trafic de influenţă prin învrăjbirea studenţilor reprezentanţi din senat şi a preşedinţilor celorlalte asociaţii studenţeşti împotriva studenţilor care sesizează abuzurile făcute de conducerea universităţii. Mai mult, conducerea instituţiei invocă adesea faptul că aceste decizii abuzive au fost luate cu acordul studenţilor din Senat, ca şi cum asentimentul lor ar permite derogarea de la lege.” a precizat Silvian-Emanuel Man, preşedinte Liga Studenţilor din UAIC (LS IAŞI).

Având în vedere că cererile studenţilor au fost până acum refuzate, aceştia au decis să intre în grevă japoneză (de avertisment) în zilele de miercuri 26 şi joi 27 noiembrie. Dacă nu vor fi luaţi în considerare de către conducerea universităţii, tinerii sunt dispuşi să treacă la acţiuni de protest.

Liga Studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (prescurtat LS IAŞI) este o organizaţie studenţească, neguvernamentală, non-profit, independentă, democratică, nepartizană, cu activitate civică şi sindicală, creată pentru a apăra drepturile şi interesele studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin toate mijloacele legale de care dispune.