Liga Studenților (LS IAŞI) se opune introducerii testelor grilă în subiectele de la evaluarea națională și examenul de bacalaureat, modificare ce ar urma să aibă loc începând chiar din acest an școlar şi care ar duce la o scădere dramatică a calităţii actului educaţional, solicitând în acest sens ministrului interimar, Rovana Plumb, să retragă propunerea fostului ministru Valentin Popa.

Introducerea itemilor de tip grilă ce ar reprezenta 40% din volumul subiectelor examenului de bacalaureat va reduce interesul elevilor pentru materiile studiate, afectându-le perspectiva de învățare și transformându-i în memoratori de date, nu în tineri care pot să formuleze enunțuri logice și care să operaționalizeze informația, ajungându-se la performanțele intelectuale scăzute care se observă la examenul de rezidențiat sau la admiterea în magistratură. De asemenea, se va reduce rigoarea examenului, fapt care va permite unor elevi nepregătiți din punct de vedere didactic să acceadă în treapta învățământului superior.

Scopul acestei propuneri a coaliției PSD-ALDE este de a crește în mod artificial rata de promovabilitate a bacalaureatului, pentru a putea puncta, pe de o parte, un fals rezultat al guvernării în educație, iar pe partea cealaltă pentru a crește baza de recrutare și implicit numărul de studenți admiși la buget pentru universitățile cunoscute drept „fabrici de diplome”, care oferă programe de studii de o calitate îndoielnică, dar care sunt controlate de baroni locali. În acest sens, observăm o corelare între modificarea modalității de distribuire a locurilor bugetate către universități (în special creșterea numărului de locuri pentru elevii din comunitățile rurale) și propunerea de introducere a grilelor la bacalaureat, ambele fiind opera fostului ministru Valentin Popa, ambele fiind lansate fără nicio dezbatere publică anterioară.

 

Totodată, Liga Studenţilor îşi exprimă rezerva faţă de proiectul de lege iniţiat de o serie de parlamentari PNL în vederea introducerii unei materii numite „Gândire critică în contextul fake news și al ideologiilor extremiste”, considerând că prin programa acesteia ar putea fi combătute valorile conservatoare sau valorile religioase ale unor culte recunoscute de stat, aducându-se atingere principiului non-politizării actului de predare și libertății de conștiință, inclusiv dreptului părinților de a-și educa copii potrivit propriilor valori și convingeri, consfințit de Constituția României și de practica CEDO.

Liga Studenților Iași susține indiscutabil utilitatea în formarea unui spirit armonios a unor abilități de a gândi corect și, implicit, de a opera cu informația în mod util, însă nu consideră oportună maniera în care aceste abilități sunt cultivate în rândul elevilor români. Cu o oră de ,,gândire critică’’ pe săptămână, timp de un an de zile, nu poți educa tânărul spre a fi un bun analist. În plus, credem că astfel de competențe (logică, argumentare, retorică – specifice învățământului clasic) ar trebui dezvoltate încă din clasele primare.

„Gândirea critică” nu va putea face niciodată obiectul unei discipline școlare având o programă stabilită de către organele statului, din două motive: în primul rând, gândirea critică se dezvoltă prin abordarea corectă a tuturor disciplinelor pe care un elev trebuie să le parcurgă, depinzând deci de modul în care profesorul instruiește elevii în parcursul lor gimnazial ori liceal. În al doilea rând, implicarea directă a statului în formarea unei „gândiri critice” este o imixtiune nepermisă a acestuia cu consecințe foarte grave în plan sociologic și politic, întrucât materia va deveni o pârghie facilă prin care guvernarea ori alte persoane interesate vor putea să inducă idei și concepte favorabile lor în mentalul colectiv al generațiilor viitoare, iar acest lucru este de neconceput într-o societate democratică.

 

«În contextul în care sistemul preuniversitar deja se bazează în proporție covârșitoare pe memorarea și redarea unor informații care, de cele mai multe ori, nu sunt asimilate propriu-zis de către elevi, introducerea sistemului de tip „grilă” în subiectele examenului de Bacalaureat nu ar face altceva decât să încurajeze analfabetismul funcțional. Șocant fiind la prima vedere, totuși, acest fenomen se explică prin transformarea liceului dintr-un mijloc de formare specializată și pregătire a intelectului pentru studiile universitare, într-un mijloc de instruire a liceenilor pentru promovarea examenului de Bacalaureat, fenomen asemănător cu cel în care sunt implicați studenții ce aspiră la o carieră în magistratură, care își formează stilul de învățare pe teste-grilă și nu pe asimilarea și integrarea sistematică și logică a informațiilor în propriul lor bagaj de cunoștințe, ulterior întâmpinând dificultăți în practică. Pentru aceste motive, și nu numai, LS IAȘI nu poate fi de acord cu o asemenea inițiativă la nivel preuniversitar.» a declarat Cosmin-Teodor Cotos, primvicepreședinte al Ligii Studenților (LS IAȘI).