„Nu contează cine votează, contează cine numără voturile!” – I.V. Stalin

Liga Studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (LS-IAŞI) solicită studenţilor reprezentanţi în Senatul UAIC anularea alegerilor pentru studenţii senatori şi rezervele lor, întrucât după modul scandalos în care au fost organizate acestea, ar putea fi considerate drept fraudate.

În modul de organizare a alegerilor pentru studenţii reprezentaţi am constatat că s-a încălcat art. 5 alin. 3 din Regulamentul de alegere a studenţilor în structurile de conducere ale UAIC prin nepublicarea anunţului de alegeri pe site-ul facultăţilor şi prin afişaj la avizierele facultăţilor, cu minimul 5 (cinci) zile înainte de desfăşurarea scrutinului propriu-zis. Din 15 facultăţi, doar trei au publicat regulamentar pe site anunţul cu privire la desfăşurarea alegerilor.

alegeri senat

În ziua de marţi, 18.11.2014, cel puţin patru facultăţi nu aveau anunţul la afişier: Fizica, Istoria, Literele şi Matematica.

Prin lipsa de promovare a acestor alegeri şi a lipsei de transparenţă în organizarea lor generală s-au adus grave atingeri principiului transparenţei care trebuie să stea la baza organizării oricărui proces pentru desemnarea de reprezentanţi în structurile decizionale şi de conducere ale unei instituţii de învăţământ superior. Invocăm aici şi slaba prezenţă a studenţilor la aceste alegeri.

Având în vedere că de data aceasta alegerile au avut caracter general pe universitate, studenţii de la o facultate putând vota şi reprezentanţii de la celelalte 14 facultăţi, ele trebuiau organizate într-o singură zi, pentru a nu putea fi influenţat ulterior votul în favoarea unui anumit candidat.

Modul în care au fost organizate reflectă viziunea nedemocratică a studenţilor din Senat şi chiar intenţia de a facilita accesul spre structurile decizionale şi de conducere ale UAIC a unui număr redus de persoane.

De asemenea, reamintim faptul că, în conformitate cu art. 203 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi art. 12 alin. 2 lit. c din OMECTS 3666/2012, conducerea universităţii şi cadrele didactice nu se pot implica în procesul de alegere a studenţilor reprezentanţi, intervenţiile sancţionându-se conform art. 312 din legea nr. 1/2011.

Modalitatea de organizare a acestor alegeri studenţeşti de către studenţii din Senat a iscat nemulţumiri şi în trecut.

Prin urmare, cerem studenţilor reprezentanţi din Senatul UAIC anularea alegerilor pentru studenţii senatori şi rezervele lor şi reorganizarea lor în conformitate cu Regulamentul de alegere a studenţilor în structurile de conducere ale UAIC şi ale principiilor de bună guvernanţă universitară.