Liga Studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (LS IAŞI) a notificat Ministerul Educaţiei Naţionale în privinţa schimbării abuzive de către Senatul UAIC a Regulamentului pentru studii universitare de licenţă cu 4 zile înainte de începutul anului universitar curent.

Prin deciziile Senatului UAIC din datele de 25.09.2014 şi 30.10.2014 a fost încălcat art. 136 alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prin care Senatul universitar al fiecărei instituţii de învăţământ superior aprobă anual, cu cel puţin 3 luni înainte de începerea anului universitar, regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, precum şi calendarul activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studiu.” şi art. 124 prin neasumarea răspunderii publice.

Reamintim că prin acest nou Regulament al studiilor universitare de licenţă au fost impuse de către conducerea UAIC taxele pentru susţinerea examenelor nepromovate în anii anteriori (restanţelor), indiferent de numărul de evaluări la care s-a prezentat studentul.

Prin urmare, Liga Studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (LS IAŞI) solicită încă o dată conducerii UAIC revocarea noului Regulament al studiilor universitare de licenţă, întrucât prin adoptarea acestuia s-a încălcat art. 136 din Legea Eucaţiei Naţionale.