I) La începutul lunii octombrie a.c., subsemnaţii, Liga Studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (LS IAŞI), am lansat o campanie de recrutare, spre atragerea de noi membri. Menţionăm că în realizarea acestei campanii am consultat specialişti în comunicare şi relaţii publice, ingeniozitatea mesajului transmis fiind recunoscută şi de colegii noştri, din alte asociaţii studenţeşti, la nivel naţional. Intenţia campaniei a fost zdrobirea miturilor legate de viaţa studenţească (pierderea timpului, consumul băuturilor alcoolice, axarea pe distracţie, relativizarea actului educaţional şi urmărirea exclusivă a obţinerii diplomei  etc.) şi încurajarea implicării în viaţa academică prin crearea unui ethos universitar sub sloganul „Noi îţi vom arăta adevărata putere a studenţilor!”

În vederea promovării evenimentului de prezentare al ligii, am ralizat o serie de afişe aprobate de către departamentul MEDIA al universităţii.

La câteva zile după afişarea lor, prin departamentul MEDIA, ne-a fost transmis verbal că:

a) decanatul Facultăţii de Biologie „s-a sesizat” cu privire la mesajul pe care îl transmitea unul dintre afişe (Ai venit să freci menta? Noi credem că ai venit să îţi faci un viitor!), considerând că s-ar face asocierea între culoarea verde pe care o conţinea în anumite elemente grafice afişul şi culoarea oficială a facultăţii. Mesajul avea un grup ţintă bine delimitat, fiind adresat studenţilor, şi nicidecum corpului profesoral. Nu ne putem asuma responsabilitatea interpretării greşite pe care au adus-o anumite persoane mesajelor noastre şi nicidecum nu am dorit să insinuăm vreodată ideea că în cadrul Facultăţii de Biologie s-ar „freaca menta”.

b) membrii unei alte ligi studenţeşti „s-au sesizat” cu privire la campania pe care o desfăşuram şi ne-au eliminat afişele din spaţiile de afişaj ale căminulul C3, deşi acestea aveau ştampilă şi aprobare.

II) În urma situaţiei mai sus enunţate, a fost emisă hotărârea BECA nr. 34/16.10.2013, prin care promovarea activităţilor desfăşurate în campusul Universităţii se face numai cu acordul Biroului Executiv al Consiliului de Administraţie, pe bază de cerere depusă în prealabil la registratura UAIC.

În contextul în care de ani de zile se vorbeşte atât la nivel european, cât şi la nivel naţional, despre reducerea birocratizării, considerăm decizia BECA drept una împovărătoare şi dăunătoare bunei guvernanţe universitare.

În data de 27 noiembrie 2013 (miercuri), am depus o astfel de cerere de afişaj, înregistrată cu numărul 18641, prin care solicitam aprobare pentru:

a) dezbaterea Educaţia pusă la zid. Ce am obţinut? Ce putem obţine? Ce facem pe viitor? în care a fost tratată problema alocării a 6% din PIB pentru educaţie, discutându-se despre rezultatele protestelor studenţeşti şi ale negocierilor din această toamnă;

b) acţiunea noastră comună cu Consiliul Judeţean al Elevilor Iaşi, realizată în parteneriat cu Platforma Acţiunea 2012, Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina – filiala Iaşi şi Parohia Ortodoxă „Duminica Tuturor Sfinţilor” – Banu, prin care am realizat o hartă umană a României Mari, în data de 1 decembrie, pe esplanada UMF Iaşi;

c) dezbaterea cu titlul 95 de ani de la Marea Unire. Mai este posibilă… reîntregirea României astăzi? Ca invitat, l-am avut pe domnul dr. Mircea-Cristian Ghenghea (Departamentul de Cercetare al Facultăţii de Istorie);

d) evenimentul Ziua naţională în port naţional @ UAIC prin care am invitat colegii să vină în ie, cămeşă sau port naţional la cursuri şi seminarii pe parcursul săptămânii 2-8 decembrie, finalizat cu un atelier de etnografie şi un concurs cu premii în cărţi.

În şedinţa BECA din ziua respectivă, a fost aprobată o cerere a unei alte organizaţii studenţeşti, care a fost depusă aproape în acelaşi interval orar. De atunci, am tot întrebat la registratură dacă am primit un răspuns privind afişarea lor în universitate. Singurul răspuns pe care l-am primit a fost un SMS, din partea persoanei responsabile de relaţia cu organizaţiile studenţeşti: „Ma scuzati. Sunt la o ora. Nu a intrat la mapa Prorectoratului pentru Studentii. O zi buna.” (sic!)

Un răspuns oficial nu am primit nici astăzi.

În dimineaţa acelei zile (27.11.2013) a avut loc vizita noastră la departamentul MEDIA, unde am fost întâmpinaţi total neprofesionist de către doamna Cristina Munteanu, şefa departamentului, care nu o dată ne-a cerut să ieşim afară. Atunci am aflat şi de existenţa hotărârii BECA 34A/16.10.2013 privind noul regim de afişaj, pe baza căreia am depus cererea noastră la orele prânzului. Atunci am aflat din discuţiile cu doamna Munteanu, că domnişoara Lidia Bourceanu, care a oferit acordul pentru afişele din campania de recrutări a fost sancţionată cu 10% la salariu.

III) Toată această situaţie o vedem ca pe o încălcare directă a demnităţii noastre ca studenţi şi a art. 1, alin. 3 din Constituţia României, care prevede că „demnitatea omului este o valoare supremă și e garantată”, iar în acelaşi timp ca pe o încălcare a libertăţii de exprimare, consacrată prin art. 30 alin. 1 din Constituția României, art. 10 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi art. 19 paragraful 2 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.

Pe linie de legislaţie educaţională, decizia BECA nr. 34A/16.10.2013 încalcă direct art. 118 şi art. 199 („studenții sunt considerați parteneri ai instituțiilor de învățământ superior și membri egali ai comunității academice”) din Legea Educaţiei Naţionale (1/2011 cu modificările şi completările ulterioare) şi art. 4 (2), art. 13 lit. d) din OMECTS 3666/2012 (Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului).

 

În final, considerăm că s-a făcut prea mult caz în jurul campaniei noastre de recrutări. Continuarea scandalului poate fi interpretată şi drept o dovadă de reavoinţă. Cu atât mai mult, ne-am fi dorit să se discute cel puţin la fel de mult cât s-a discutat pe tema afişelor noastre şi pe teme precum: ploşniţele din cămine sau proasta organizare a alegerilor pentru reprezentanţii studenţilor în structurile decizionale sau administrative.

 

Prin urmare, în temeiul celor enunţate mai sus, solicităm:

1)     Anularea hotărârii BECA nr. 34A/16.10.2013 şi revenirea la regimul anterior de afişaj;

2)     Anularea sancţiunii acordată domnişoarei Lidia Bourceanu;

3)     persoanele responsabile de situaţiile mai sus enunţate, să îşi ceară scuze în scris, atât nouă, cât şi domnişoarei Lidia Bourceanu, pentru situaţiile create.

Nerezolvarea acestor puncte în termen satisfăcător ne va obliga la continuarea demersurilor legale pentru reglementarea situaţiei, incluzând notificarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Dorim ca naşterea lui Hristos să ne aducă tuturor bucurie şi curăţie în inimi, iar în noul an calendaristic să păşim cu dreptul, în spiritul Binelui, Adevărului, legii, transparenţei şi al bunei guvernanţe universitare.

La mulţi ani!

PS. Poate cel mai mult ne-a deranjat că s-a folosit situaţia de mai sus pentru a înrăi celelalte organizaţii studenţeşti împotriva noastră.