1. Eliminarea noilor taxe pentru restanţele din anii anteriori
Taxele pentru restanţele din anii anteriori au introduse printr-o modificare ilegală a Regulamentului pentru studiile universitare de licenţă. Regulamentul a fost modificat cu 4 zile înainte de începutul anului universitar deşi, prin lege, modificarea era permisă doar cu 3 luni înainte de începutul anului universitar. Astfel, Senatul UAIC a încălcat art. 136 alin. 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. Conform legii, noul regulament prin care au fost introduse aceste taxe este nul. Dacă nu acţionăm acum, vom fi taxaţi pentru examenele restante, pe baza unui regulament adoptat ilegal.

2. Reducerea tarifelor de cazare din campusurile universităţii
Solicităm revenirea la tarifele de cazare de anul trecut. Liga Studenţilor (LS IAŞI) a depus un memoriu cu 1.300 de semnături, la care s-au adăugat încă alte 400, prin care s-a cerut revenirea la tarifele de cazare din anul universitar trecut. Conducerea UAIC a refuzat să răspundă memoriului, motivând că majorarea tarifelor de cazare se datorează creşterii cheltuielilor.

Liga Studenţilor (LS IAŞI) a depus o cerere (nr. 12855/21.08.2014) în baza legii 544/2001 prin care a solicitat conducerii UAIC balanţa de venituri şi cheltuieli pentru fiecare cămin al universităţii. Deşi era obligată de lege să răspundă, conducerea UAIC nu a oferit nici până astăzi acest document justificativ.

Mai mult, într-un reportaj realizat de Digi24 Iaşi, rectorul UAIC a dezinformat, declarând că tarifele nu au mai crescut în ultimii cinci ani. Noi ştim preabine că în fiecare an tarifele au crescut câte puţin! În plus, avem cele mai mari tarife de cazare din toată ţara!

Mărirea tarifelor de cazare nu se justifică astfel, având în vedere că reprezentanţii conducerii UAIC au refuzat să dovedească necesitatea ei prin oferirea balanţei de venituri şi cheltuieli. În plus, în urma protestelor studenţeşti din toamna trecută pentru finanţarea educaţiei, subvenţia cămine-cantine a crescut cu 10%. Iarăşi, majorarea nu se justifică.

3. Adoptarea Statutului Studentului în forma sa completă
Statutul Studentului (Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului) este un regulament-cadru, adoptat la nivel naţional prin Ordin de Ministru (OMECTS 3666/2012). Rolul său era de a uniformiza drepturile de care se bucură studenţii în universităţile din România. În 60 de zile de la emiterea ordinului, Statutul Studentului trebuia adoptat de fiecare universitate, într-o formă proprie, în care erau permise doar intervenţiile în beneficiul studenţilor.

La UAIC rectorul s-a pronunţat total împotriva adoptării Statutului Studentului, spunând că acordarea de drepturi studenţilor este „o eroare din punct de vedere intelectual, academic şi mai ales economic”. Adoptarea Statutului a fost tegiversată atât de conducerea UAIC, cât şi de studenţii care se prefac că ne reprezintă în Senat. Aceştia au propus o variantă în care 40% din prevederile formei adoptată de Minister sunt excluse. Au fost tăiate prevederile referitoare la asociaţii studenţeşti, transparenţa în administraţie, persoanele cu dizabilităţi, învăţământul centrat pe student, tabere studenţeşti şi alte drepturi de care ne bucurăm la nivel naţional, dar care nu sunt recunoscute formal în UAIC!

Liga Studenţilor (LS IAŞI) a propus spre adoptare un Statut al Studentului prin care studenţii de la UAIC ar fi fost cei cu cele mai multe drepturi studenţeşti din ţară. Însă, conducerea UAIC a dovedit că doreşte ca studenţii universităţii să fie asemenea unor oi fără drepturi şi demnitate.

În momentul de faţă, UAIC este universitatea din România care recunoaşte cele mai puţine drepturi studenţilor ei!

4. Transparenţă în deciziile structurilor de conducere ale UAIC
Solicităm răspunsul conducerii universităţii la toate cererile depuse până acum prin care au fost solicitate informaţii care privesc direct studenţii (respectarea legii 544/2001 şi a Legii Educaţiei Naţioanale). Toate hotărârile de Senat (HS), deciziile Consiliului de Administraţie (C.A./B.E.C.A.) şi alte hotărâri care privesc direct studenţii trebuie publicate pe site-ul UAIC. În primul rând, dorim publicarea urgentă a balanţei de venituri şi cheltuieli pentru toate căminele UAIC.

5. Adoptarea unei metodologii în vederea acordării de credite pentru acţiunile de voluntariat ale studenţilor UAIC
Activităţile de voluntariat pot fi recunoscute prin acordarea de credite, care vor apărea pe suplimentul de diplomă, odată cu finalizarea unui ciclu de studii de licenţă sau de masterat. Aproape toate universităţile din ţară oferă studenţilor acest beneficiu, mai puţin UAIC.

6. Abrogarea Hotărârii BECA nr. 6963/16.05.2014 (S2) prin care conducerea universităţii încearcă în mod abuziv şi ilegal, îngrădirea libertăţii de asociere a Ligii Studenţilor (LS IAŞI), ca urmare a acţiunilor pe care le-am realizat în interesul studenţilor, pentru apărarea drepturilor lor.

7. Abrogarea Hotărârii BECA nr. 34/16.10.2013 prin care a fost îngreunată promovarea prin afişaj în campusurile UAIC ale evenimentelor/proiectelor organizaţiilor studenţeşti.

8. Câte un reprezentant cu drept de vot delegat de Liga Studenţilor (LS IAŞI) în Senatul UAIC, Consiliul de Administraţie şi Consiliul Administratriv pentru Probleme Social-Studenţeşti (CAPSS).
În conformitate cu prevederile art. 203 alin. 8 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, „organizaţiile studenţeşti care reprezintă interesele studenţilor la nivelul fiecărei comunităţi universitare pot avea reprezentanţi de drept în structurile decizionale şi executive ale universităţii”. Având în vedere tăcerea şi complicitatea unor studenţi din Senat la abuzurile şi ilegalităţile conducerii UAIC, Liga Studenţilor (LS IAŞI) îşi asumă rolul de avocat al studenţilor în raport cu structurile de conducere ale UAIC.

9. Un vot total de 25% pentru studenţi în alegerea Rectorului. Având în vedere că reprezentăm 93% din corpul academic, merităm să avem o proporţie de vot reală în alegerea viitorului rector.

10. Depolitizarea universităţii. Conducerea UAIC să îşi asume public susţinerea demersurilor studenţilor în direcţia creşterii finanţării educaţiei şi acordării a 6% din PIB sistemului educaţional şi a 1% din PIB pentru cercetare. Anul trecut, rectorul universităţii, şi-a asumat prin intermediul Consiliului Naţional al Rectorilor că va susţine protestele studenţeşti pentru acordarea a 6% din PIB pentru educaţie. Cu două zile înainte de protest, ni s-a cerut să nu mai ieşim pe motiv că ar fi afectate relaţiile dintre Universitate şi Guvern. „Micile înţelegeri” de partid dintre persoanele implicate politic în universitate şi clasa politică de la Bucureşti trebuie să dispară. Educaţia este prioritate naţională, iar subfinanţarea ei este o ameninţare la adresa siguranţei naţionale.

 

În cazul în care conducerea UAIC va refuza îndeplinirea revendicărilor, vom solicita demisia următorilor:

prof. univ. dr. Vasile Işan – rectorul UAIC

ing. Bogdan-Eduard Pleşcan – director general administrativ

prof. univ. dr. Carmen Creţu – prorector probleme studenţeşti

prof. univ. dr. Constantin Rusu – preşedintele Senatului UAIC

şi a tuturor studenţilor senatori care au votat deciziile abuzive şi ilegale