Liga Studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (LS IAŞI) face public rezultatul negocierilor avute cu conducerea universităţii după acţiunea de protest de miercuri, 3 decembrie. Acţiunea noastră, deşi restrânsă, dar semnificativă, a fost un prim succes! Am obţinut acceptarea unei părţi dintre cele zece revendicări ale studenţilor şi s-au pornit discuţiile în vederea rezolvării şi celorlalte doleanţe!

Studenţilor de la UAIC li s-a promis că pentru lunile ianuarie, februarie şi martie se va reveni la tarifele de cazare din anul universitar precedent. La finalul lunii martie, tarifele de cazare vor fi recalculate în funcţie de subvenţiile de la minister şi de cheltuieli. De asemenea, conducerea şi-a asumat că va face publică balanţa de venituri şi cheltuieli de la căminele universităţii.

Conducerea UAIC a luat în considerare şi adoptarea unei metodologii privind acordarea de credite pentru acţiunile de voluntariat ale studenţilor, precum şi posibila renunţare la hotărârea prin care organizaţiile studenţeşti sunt obligate să treacă printr-o procedură birocratică împovărătoare şi restrictivă pentru a lipi afişe la avizierele din universitate.

În privinţa taxelor pentru restanţele din anii anteriori, conducerea UAIC şi-a menţinut poziţia, considerând că prin asentimentul studenţilor din Senat se poate obţine derogarea de la lege. În continuare este încălcat art. 136 alin. 2 din Legea Educaţiei Naţionale. Liga Studenţilor va ataca în instanţă hotărârea de Senat prin care a fost adoptat noul regulament care introduce aceste taxe.

Celelalte revendicări nu au fost satisfăcute, cel mai dureros refuz fiind cel legat de adoptarea Statutului Studentului într-o formă care să ofere studenţilor UAIC mai multe drepturi. Statutul Studentului, în forma adoptată de Senatul UAIC, nu conţine prevederi precum cele legate de asocierea studenţilor în organizaţii şi de modul în care acestea participă la nivelul structurilor de conducere (Consiliul Facultăţii, Senat, Consiliu de Administraţie), de intervenţia personalului universităţii în procesele de alegere a studenţilor reprezentanţi, de transparenţa în administraţie şi de dreptul studenţilor de a solicita informaţii de interes public, de Învăţământul Centrat pe Student (ICS) şi a prevederilor privind rapoartele asupra respectării Codului drepturilor şi obligaţiilor studenţilor, pe care organizaţiile şi federaţiile studenţeşti sunt obligate să îl alcătuiască, iar universităţile să-l publice pe site-ul propriu, cu angajamentul instituţiilor de învăţământ superior că vor rezolva eventualele abateri pe care le-au comis şi pe care le-au identificat studenţii.

Conducerea universităţii acuză Liga Studenţilor (LS IAŞI) că este nereprezentativă deoarece este singura organizaţie studenţească dintre cele 26 din universitate, care s-a pronunţat împotriva încălcărilor Legii Educaţiei Naţionale şi ale altor prevederi legale, precum şi a drepturilor studenţilor.

„Conducerea universităţii ne consideră nereprezentativi în raport cu studenţii din Senat, care au fost delegaţi de aproximativ 500 de studenţi. În ciuda acestui fapt, Liga Studenţilor este recunoscută de 1000 dintre studenţii universităţii şi numărul creşte pe zi ce trece. Pe această cale, facem un apel deschis către studenţii din universitate să ni se alăture! Legea este de partea noastră. A venit timpul să ne unim! Vocea fiecăruia dintre noi contează! Suntem o forţă şi nu putem fi ignoraţi!” a declarat Silvian-Emanuel Man, preşedintele LS IAŞI.

Liga Studenţilor (LS IAŞI) va întreprinde în continuare toate demersurile legale necesare pentru a duce la capăt lista de revendicări propusă, inclusiv respectarea promisiunilor pe care conducerea universităţii le-a făcut faţă de studenţi  şi pentru a asigura respectarea constantă a legii, drepturilor şi demnităţii studenţilor în cadrul UAIC.

Foto: Evenimentul