Stimaţi studenţi,

Vă aducem la cunoştinţă că la nivelul structurilor de conducere ale Universităţii s-a impus ca din toamna aceasta toate restanţele de la examenele nepromovate în anteriori să fie plătie. Aceasta este decizia la care s-a ajuns în urma şedinţei Senatului UAIC de joi, 30 octombrie 2014.

Astfel, a fost instituită taxa pentru refacerea activităţii didactice, care se calculează prin împărţirea taxei de şcolarizare de pe parcursul unui an universitar la numărul de materii (care este întotdeauna 12).

Decizia a fost premeditată prin modificarea Regulamentul studiilor universitare de licenţă modificat în şedinţa de Senat din data de 25.09.2014, fără ca această modificare să fie adusă la cunoştinţa studenţilor UAIC. Hotărârea de Senat din data de 30.10.2014 nu a fost publicată nici acum pe site-ul Universităţii. Modificarea are caracter retroactiv, afectând toţi studenţii, indiferent dacă s-au prezentat sau nu la examenele respective.

restante

De exemplu, un student de la Litere care este în anul III şi care are două examene nepromovate din anii anteriori, chiar dacă nu s-a prezentat deloc nici în sesiunea de examene nici în cea de restanţe la ele, va trebui să plătească câte 200 de lei pentru susţinerea fiecărui examen.

Înainte, pe baza regulamentului vechi, taxa de restanţă se plătea doar în cazul în care te-ai prezentat de două ori la un examen, să spunem în sesiunea de examen propriu-zisă şi în sesiunea de restanţe, şi nu ai promovat examenul respectiv.

Studenţii nu au aflat despre această mărire prin intermediul diseminării interne a informaţiilor/deciziilor în facultăţi, prin intermediul secretariatelor, cum ar fi fost normal, ci prin presă, mai exact prin numărul 492 din 3-9 noiembrie 2014 al ziarului săptămânal Opinia Studenţească.

Liga Studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (LS IAŞI) a depus ieri la Registratura Universităţii o cerere (nr. 18019/05.11.2014) prin care solicită conducerii UAIC anularea noului regulament care impune aceste taxe pentru restanţele din anii anteriori.

Solicitarea noastră de anulare a deciziei prin care s-a modificat regulamentul studiilor universitare de licenţă se bazează pe art. 136 alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prin care „Senatul universitar al fiecărei instituţii de învăţământ superior aprobă anual, cu cel puţin 3 luni înainte de începerea anului universitar, regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, precum şi calendarul activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studiu.”

Având în vedere că modificarea regulamentului s-a realizat cu 4 zile înainte de începerea anului universitar, Liga Studenţilor (LS IAŞI) consideră noul regulament ca fiind nul. În temeiul art. 124 şi 125 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, vom notifica Ministerul Educaţiei Naţionale în această chestiune.

Studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, parteneri egali în procesul educaţional, care numeric reprezintă peste 93% din corpul academic, nu mai trebuie ignoraţi!

Împreună ne facem auziţi!