7,5 miliarde de lei vor fi luaţi din buzunarele studenţilor

Liga Studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (LS IAŞI) aduce la cunoştinţă faptul că 1300 de studenţi condamnă, în nume propriu, printr-o petiţie, majorarea taxelor de cazare anunţată de către Universitate cu două săptămâni înainte de începerea anului universitar şi solicită instituţiei să abroge hotărârea prin care s-a decis majorarea acestor taxe. Petiţia semnată de cei 1300 de studenţi a fost depusă la Registratura Universităţii.

Este al doilea an consecutiv când Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a decis să majoreze taxele de cazare pentru studenţi. În total, în anul universitar 2014-2015, instituţia ieşeană va încasa peste 7,5 miliarde de lei vechi din buzunarele studenţilor!

Majorarea taxelor de cazare a trecut fără dezbatere. Ca de obicei, se spune că „aşa trebuie” şi că „altfel nu se poate”. Decizia s-a luat în timpul vacanţei de vară, când studenţii erau plecaţi. Din lipsă de transparenţă instituţională, nici până în momentul de faţă nu ştim dacă aceasta a fost supusă dezbaterii în structurile de conducere ale UAIC, aşa cum ar fi fost normal, structuri din care fac parte şi reprezentanţi ai studenţilor.

Decizia nu a fost publicată nici până acum pe site-ul UAIC. În urma luării de poziţie pe care a avut-o Liga Studenţilor în data de 23.09.2014 privind majorarea taxelor de cazare, conducerea UAIC nu a avut niciun răspuns, sustrăgându-se astfel de la răspunderea publică.

Menţionăm faptul că Liga Studenţilor (LS IAŞI) a depus o cerere (nr. 12855/21.08.2014) la Registratura UAIC, în baza legii 544/2001 şi a legii educaţiei naţionale, prin care se cerea balanţa de venituri şi cheltuieli pentru toate căminele universităţii pe parcursul anului universitar trecut. Universitatea a refuzat să răspundă acestei cereri, deşi aceste informaţii ar trebui să fie publice.

Prin modul în care s-a luat această decizie s-au încălcat o serie de prevederi ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011: art. 3, lit. u) (principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar direct al sistemului de învăţământ); art. 118, lit. c, g, h, k (principiul rãspunderii publice; principiul transparenţei; principiul respectãrii drepturilor şi libertãţilor studenţilor şi ale personalului academic; principiul consultãrii partenerilor sociali în luarea deciziilor); art. 124, lit. e şi f (sã asigure transparenţa tuturor deciziilor şi activităţilor sale, conform legislaţiei în vigoare; sã respecte libertatea academicã a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare, precum şi drepturile şi libertãþile studenţilor); art. 202 lit. c, d şi e (sã respecte libertatea academicã a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare, precum şi drepturile şi libertãţile studenţilor; principiul libertăţii de exprimare – în baza căruia studenţii au dreptul sã îşi exprime liber opiniile academice, în cadrul instituţiei de învăţământ în care studiază; principiul transparenţei şi al accesului la informaţii – în baza căruia studenţii au dreptul de acces liber şi gratuit la informaţii care privesc propriul parcurs educaţional şi viaţa comunităţii academice din care fac parte, în conformitate cu prevederile legii).

Având în vedere că este o încălcare a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Liga Studenţilor (LS IAŞI) îşi rezervă dreptul legal de a notifica Ministerul Educaţiei Naţionale în temeiul art. 124 şi 125.

„Taxele de cazare au crescut cu mult mai mult decât s-a crezut iniţial, deoarece Universitatea a modificat pe site-ul propriu în mai multe etape tarifele la cazare. De exemplu, chiar şi în momentul de faţă, tariful pentru campusul Titu Maiorescu care este afişat pe site-ul UAIC este de 120 de lei, când în realitate el este de 125 de lei. Astfel, studenţii au fost induşi în eroare. Nemulţumirea faţă de creşterea tarifelor şi de modul în care am fost trataţi de conducerea Universităţii face ca numărul studenţilor care semnează petiţia să crească în fiecare zi.” a declarat Silvian-Emanuel Man, preşedintele Ligii Studenţilor din UAIC.

În acest sens, cei 1300 de studenţi susţinuţi de Liga Studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (LS IAŞI) solicită conducerii UAIC să abroge hotărârea prin care s-a decis majorarea taxelor de cazare.