Liga Studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (LS IAŞI) realizează săptămânile acestea un raport asupra respectării drepturilor studenţilor în universitate şi a modului în care este respectată Legea Educaţiei Naţionale şi Statutul Studentului.

Statutul Studentului sau Codul drepturilor şi al obligaţiilor studenţilor cuprinde toate drepturile şi obligaţiile pe care le are orice student în cadrul sistemului de învăţământ superior românesc, fiind anexă a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. Universităţile trebuie să adopte acest statut, putând să-i aducă doar îmbunătăţiri.

Asociațiile studențești trebuie să elaboreze anual un raport privind respectarea prevederilor acestui cod în fiecare universitate din sistemul național de învățământ. Raportul se face public înainte de începerea fiecărui an universitar pe site-ul universității. În cazul constatării unor deficienţe, universitatea are obligația de a face publice modalitățile de soluţionare a acestora.

În acest sens, Liga Studenţilor a elaborat o metodologie de realizare a acestui raport, care vizează mai multe dimensiuni ale vieţii studenţeşti, fiind necesară nu doar chestionarea studenţilor, ci şi a conducerii instituţiei.

„Din nefericire, în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost adoptată o variantă care vine în detrimentul studenţilor, deoarece încalcă Legea Educaţiei Naţionale şi are mai multe abateri de la forma naţională din anexa legii. Liga Studenţilor (LS) a întreprins pe parcursul acestui an o serie de acţiuni în vederea îndreptării acestui fapt, însă Universitatea nu a dat curs solicitărilor noastre. În vederea alcătuirii acestui raport, vom solicita Universităţii o serie de informaţii de interes public, în baza legii 544/2001, pentru a evalua viziunea instituţiei asupra respectării drepturilor studenţilor. De asemenea, invităm şi celelalte asociaţii să ne ajute în alcătuirea raportului.” – Silvian-Emanuel Man, preşedinte LS IAŞI

Raportul va fi publicat de Liga Studenţilor la începutul anului universitar următor. Menţionăm faptul că, începând de anul acesta, universitățile ar putea pierde o parte importantă din fonduri dacă nu asigură suficiente locuri de practică pentru studenți, au puțini profesori, dar mulți studenți sau nu iau măsuri pentru integrarea celor din medii defavorizate, în conformitate cu normele de asigurare a calităţii în învăţământul superior.  Alți indicatori precum rata de angajare a absolvenților, care la peste jumătate din facultăţile UAIC este sub 50%,  respectarea drepturilor studenților, organizarea de programe de studii în colaborare cu universități din alte țări vor fi măsurați însă vor avea impact financiar doar din 2015.

Liga Studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (prescurtat LS IAŞI) este o organizaţie studenţească independentă, neguvernamentală, non-profit, democratică, nepartizană, cu activitate civică şi sindicală, creată pentru a apăra drepturile şi interesele studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin toate mijloacele legale de care dispune.