Liga Studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (LS IAŞI) a propus Universităţii „Cuza” adoptarea unei metodologii-cadru prin care activităţile de voluntariat ale studenţilor să fie recunoscute de universitate prin acordarea unor credite transferabile, care vor fi trecute în suplimentul de diplomă.

Acordarea de credite studenţilor pentru activităţile de voluntariat este menţionată în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi în Statutul Studentului (OMECTS 3666/2012). Mai exact:

– art. 203 alin. 9 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 („Studenţii pot participa la acţiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr de credite de studii transferabile, în condiţiile stabilite de Carta universitară.”);

– art. 12 alin. 4 din OMECTS 3666/2012 („Studenții sunt încurajați să participe la acțiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr de credite conform art. 203 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.”);

– art. 16 alin. 2 din OMECTS 3666/2012 („… se pot organiza sesiuni de formare profesională în context nonformal pentru care studenții pot primi un număr de credite ECTS, conform Cartei Universitare.”)

Iniţiativa recunoaşterii educaţiei non-formale aparţine Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), care, la nivel naţional, prin Legea Educaţiei Naţionale şi Statutul Studentului a reuşit să conştientizeze importanţa recunoaşterii competenţelor dobândite prin voluntariat.

„Nu trebuie pierduţi din vedere angajatorii, care văd în activitatea de voluntariat o alternativă eficientă de formare profesională, dezvoltând astfel o disponibilitate mai mare de a oferi şansa tinerilor de a se integra în cadrul unei companii sau a unei instituţii ca angajaţi.” – Cristina Popescu, coordonator departament proiecte LS IAŞI

În vederea recunoaşterii activităţii de voluntariat, studenţii vor trebui să depună un dosar care să conţină un raport de activitate, Curriculum Vitae, recomandări, diplome şi alte documente care să dovedească implicarea lor. În momentul de faţă, reprezentanţii Ligii Studenţilor aşteaptă răspunsul universităţii cu privire la adoptarea metodologiei.

„Având în vedere existenţa unui cadru legal pentru adoptarea unei asemenea metodologii şi a necesităţii pe care o resimt studenţii în recunoaşterea nu numai a competenţelor dobândite prin voluntariat, dar şi a voluntariatului în sine drept experienţă profesională, considerăm că, în momentul de faţă, facem un pas necesar pentru a-i ajuta pe studenţi să se integreze pe piaţa de muncă.” – Silvian-Emanuel MAN, preşedinte LS IAŞI

01. propunere de metodologie pentru acordarea creditelor pentru activitatile de voluntariat