Liga Studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (LS IAŞI) solicită anularea alegerilor pentru reprezentanţii studenţilor în căminele universităţii (şefii de cămin) şi reorganizarea campaniei de alegeri, considerând că studenţii cazaţi în căminele UAIC au dreptul de a fi informaţi şi de a-şi vota corect studenţii reprezentanţi.

În procesul de organizare al alegerilor am sesizat o serie de probleme:

– anunţurile de promovare a alegerilor au fost afişate în cămine fără nicio ştampilă din partea Direcţiei pentru Probleme Social-Studenţeşti sau vreo aprobare de afişaj, având perioade diferite în fiecare cămin, cu un format de redactare diferit, fără antetul universităţii, fiind produse independent de către studenţii senatori;

– promovarea alegerilor s-a făcut numai pe bază de afişe format A4, majoritatea fiind puse în cămine sub termenul de 5 zile minime în vedrea realizării oricărui anunţ legal. Cel mai elocvent exemplu este căminul C8, unde anunţul a fost făcut marţi (29 octombrie), iar alegerile sunt astăzi (30 octombrie);

– anunţurile nu au fost publicate pe site-ul universităţii şi nu au un caracter oficial;

– candidaturile se depun pe adresele de e-mail personale ale studenţilor senatori, fără a avea vreo valoare juridică. În mod normal, candidaturile ar trebui să îmbrace cel puţin forma unei cereri în dublu exemplar, cu număr de înregistrare şi copie, care în orice sistem juridic ar fi recunoscute drept act sub semnătură privată;

– promovarea alegerilor a fost blocată constant pe grupurile de facebook de discuţii din cămine, anunţurile fiind şterse de către administratori, care, fie sunt foşti şefi de cămin care mai doresc un mandat, fie persoane care nu mai au reşedinţa în căminul respectiv;

– unii administratori de cămine încurajează sau descurajează studenţii să participe la aceste alegeri, influenţând în mod grav procesul electoral;

– majoritatea covârşitoare a studenţilor nu sunt la curent cu alegerile pentru şefii de cămine şi consideră aceste procese electorale drept „aranjamente”;

– nerespectarea de  către studenţii senatori responsabili de organizarea alegerilor a art. 5, lit. b) din regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Administrativ pentru Probleme Social-Studenţeşti (CAPSS) care prevede drept termen maxim de anunţare a alegerilor 14 zile de la începerea anului univesitar, nu obligă în niciun fel la organizarea lor din pripă şi sau în bătaie de joc;
Considerăm că s-au adus grave încălcări Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, OM 3666/2012 şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Administrativ pentru Probleme Social-Studenţeşti (CAPSS), prin încălcarea dreptului studenţilor de a avea algeri libere în vederea desemnării reprezentanţilor studenţilor în stucturile decizionale şi administrative, precum şi grave încălcări normelor democratice şi civice.

„Într-o societate democratică, în care dorim să promovăm «dezvoltarea şi răspândirea cunoaşterii, la educarea pentru exercitarea de profesii şi funcţii în spiritul Adevărului şi al Binelui, la păstrarea şi extinderea expresiilor creaţiei ştiinţifice şi culturale, la promovarea idelilor societăţii libere în scopul dezvoltării», este imperios să ne asigurăm de buna desfăşurare a oricăror procese elective în vederea formării unei culturi civice adecvate României europene a secolului XXI. Alegerile anunţate cu o zi înainte sau organizate „pe ascuns”, în totală dezinformare, reprezintă o practică totalitară sprecifică regimului comunist din România anilor ’50.” a declarat Silvian-Emanuel Man, preşedintele LS IAŞI.

Prin urmare, solicităm reorganizarea campaniei de alegeri, în aşa fel încât să cuprindă următoarele etape:

a)     o perioadă de depunere a candidaturilor;
b)     o perioadă de anunţare a candidaturilor pe cămine şi de promovare a candidaţilor;
c)     alegerile propriu-zise.

Punctual, solicităm ca:

– depunerea a candidaturilor să se facă pe bază de cerere în dublu exemplar, ştampilată şi înregistrată;

– la finalul perioadei de înscrieri, să se afişeze în fiecare cămin şi pe site-ul UAIC lista candidaţilor;

– să existe o perioadă de minim 2 (două) zile între afişarea candidaturilor şi ziua alegerilor;

– în comisia de alegeri pe cămin să fie minimum doi studenţi senatori şi un reprezentant, ca observator, al Ligii Studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, care să nu fie cazaţi în căminul pentru care se organizează alegerile;

– ziua alegerilor să nu fie joi, vineri, sâmbătă sau duminică, acestea fiind zilele în care mulţi dintre studenţii căminişti pleacă spre localităţile de domiciliu;

– intervalul orar al alegerilor să fie 20:00-22:00, având în vedere că abia după ora 20:00 studenţii se întorc în cămine, iar o singură oră este insuficientă pentru organizarea alegerilor;

– să se tipărească buletine de vot, pe fiecare cămin, care să conţină numele candidaţilor în ordinea alfabetică a numelor de familie. Pentru a alege un candidat, alegătorii vor trebui să încercuiască numele candidatului respectiv;

– toate buletinele de vot să fie ştampilate (!);

– se se cunoască de la început numărul de buletine albe, iar la final să se declare numărul de buletine valide, anulate şi rămase neutilizate;

– să se întocmească liste de studenţi alegători, pe bază de semnătură, în fiecare cămin, pe listă studenţii fiind repartizaţi în ordinea camerelor;

– accesul la vot să se facă doar pe bază de buletin sau carnet de student vizat la zi;

– numărarea voturilor să se facă la locul organizării alegerilor, în prezenţa observatorilor şi având ca martori studenţii alegători.

În final, dorim să precizăm că nu Universitatatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi nici conducerea universităţii nu este vinovată de starea de faţă, cadrelor profesorale şi personalului administrativ fiindu-le interzise prin lege implicarea în procesele electorale care îi privesc pe studenţi. Responsabilitatea revine în întregime, cum am precizat şi anterior, studenţilor reprezentanţi.

Din responsabilitate pentru studenţi, ne-am asumat prezentul demers.

Iar din aceeaşi responsabilitate pentru studenţi, solicităm conducerii universităţii să dea curs cererii noastre!

Cererea a fost înregistrată la Registratura UAIC sub nr. 17178/30.10.2013.