Liga Studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (LS IAŞI) publică în exclusivitate bilanţul contabil, contul de rezultat patrimonial şi balanţele de cheltuieli ale Universităţii „Cuza” (UAIC).

Obţinerea acestor documente este un prim succes înregistrat de Liga Studenţilor (LS IAŞI) în urma demersurilor legale de creştere a gradului de transparenţă al instituţiei de învăţământ superior ieşene, prin intermediul proiectului Democraţia în UAIC.

Având în vedere că aceste documente lipsesc de pe site-ul universităţii şi că nu au fost publicate nici pentru anii anteriori, Liga Studenţilor (LS IAŞI) consideră că este imperativă publicarea lor.

„Fiecare universitate este obligată prin standardele ARACIS să dea publicităţii bilanţul contabil, contul de execuţie bugetară şi rezultatele auditării externe a situaţiilor financiare în vederea menţinerii acreditării. Având în vedere că universitatăţile sunt susţinute din bugetul de stat, este absolut firesc ca într-o societate democratică orice cetăţean să aibă acces la rapoartele financiare ale instituţiilor de învăţământ superior.” a declarat Silvian-Emanuel Man, preşedinte LS IAŞI.

52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52Bilanţul contabil şi contul de rezultat patrimonial

52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52    Balanţele de cheltuieli