Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS), prin Direcţia Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi, organizează cu ajutorul Caselor de Cultură ale Studenţilor, în perioada vacanţei de vară a anului 2015 Proiectul Naţional „Tabere Studenţeşti”.

Taberele studenţeşti se desfăşoară la mare (85% din locuri) sau la munte (15% din locuri) şi se distribuie în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură şi de activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice sau sportive. De asemenea, într-o pondere de minimum 15%, taberele studenţeşti se vor acorda şi în funcţie de criterii sociale.

În perioada taberelor, studenţii beneficiază GRATUIT de cazare şi masă.

Studenţii care pot beneficia de un loc în tabără trebuie să fie studenți înmatriculați la forma de învățământ de zi, ce sunt finanțați de la bugetul de stat, din ciclurile licență și masterat, integraliști (studenții care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare, respectiv semestrul I pentru studenții din anul 1 licență și master), în vârstă de până la 35 ani. În cazul studenților care optează pentru caz social ierarhizarea se face pe baza criteriilor sociale, iar criteriul de student integralist NU se aplică.

La întocmirea clasamentului final vor fi luate în calcul media obţinută în anul universitar precedent (2013-2014), respectiv media obţinută în semestrul I pentru studenții din anul 1 licență și anul 1 master, precum şi activităţile extracurriculare derulate în cursul acestui an universitar (2014-2015). Punctajul se va calcula la fel ca în cazul procesului de cazare.

Cererile tip pentru ocuparea unui loc de tabără se depun în perioada 20 aprilie-30 aprilie 2015, personal, la secretariatele facultăţilor.

Cererile POT fi însoţite de documente justificative care atestă implicarea în activităţi extracurriculare sau justificarea cazului social.

 

Serii de tabără:

Seria I 13.07 – 18.07.2015

Seria II 18.07 – 23.07.2015

Seria III 23.07 – 28.07.2015

Seria IV 28.07 – 02.08.2015

Seria V 02.08 – 07.08.2015

Seria VI 07.08 – 12.08.2014

Seria VII 12.08 – 17.08.2015

Seria VIII 17.08 – 22.08.2015

Seria IX 22.08 – 27.08.2014

 

Pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) au fost alocate 296 de locuri în tabără, astfel:

 

locuri-tabere-2015

 

ANEXA 4 Cerere tabara 2015

Metodologie Tabere Studențești 2015